Premier Voyage postal par avion Indochine France | Phụ thu hàng không 80c


Premier Voyage postal par avion Indochine France là chuyến bay từ Sài Gòn tới Paris diễn ra từ 12-20/4/1929. Bởi đây là phần phân tích về cước phí nên tôi chỉ viết về chiều bay khởi hành từ Sài Gòn tới Pháp. Chiều bay trước đó từ Pháp tới Sài Gòn xin các bạn tham khảo trong phần lịch sử các chuyến bay. Lần bay này mang theo 5.979 bì thư thương mại. Như vậy, số lượng bì thư là khá lớn đủ cho rất nhiều nhà sưu tập. Logo của chuyến bay có hình đôi cánh máy bay như dưới đây:

Khi gặp bì thư có logo của chuyển bay này, các bạn hãy nhớ mức phụ thu hàng không là 80c mỗi 10 grams. Và để tính cước phí hàng không, các bạn áp dụng quy tắc sau:

Cước thư hàng không = Cước gửi thư thường + Phụ thu hàng không + Phí bảo đảm (nếu có) + Dịch vụ khác (nếu có)

Trong đó:

  • Cước thư thường gửi đi Pháp là 6c, gửi đi các nước UPU là 10c năm 1929.
  • Phụ thu hàng không là 80c áp dụng cho mỗi 10 grams.
  • Trường hợp gửi bảo đảm sẽ cộng thêm phí bảo đảm 15c.
  • Dịch vụ hỏa tốc service accéléré nếu có cộng thêm 5c.

Dưới đây là một số mức cước các bạn sẽ hay gặp ở chuyến bay Premier Voyage postal par avion Indochine France:

Mức cước 86 dành cho thư thường gửi đi Pháp.

Theo cách tính cước như ở trên, cước thư hàng không tối thiểu đối với chuyến bay Premier Voyage postal par avion Indochine France là 86c (6c cước thư thường + 80c phí hàng không).

Cước thư hàng không gửi đi Pháp đối với chuyến bay Premier Voyage Indochine France là 86c, trong đó: cước thư thường 6c + phụ thu hàng không 80c

Mức cước 101c dành cho thư bảo đảm gửi đi Pháp.

Đối với thư bảo đảm trọng lượng dưới 10 grams, mức cước là 101c, trong đó cước thư thường như ở trên là 86c, phí bảo đảm là 15c. Bì thư dưới đây có giá mặt 101c bởi mẫu tem in đè 30 cents phát hành trong giai đoạn 1918-1919 giá mặt chỉ còn được tính một nửa (15 cents) do tỷ giá tăng lên gấp đôi.

Tổng mức cước 101c, trong đó các phí thành phần bao gồm: 6c cước thư thường + 15c phí bảo đảm + 80c phụ thu hàng không đối với thư < 10 grams

Mức cước 105c dành cho thư bảo đảm gửi đi các nước UPU.

Trường hợp gửi đi nước ngoài, phí bảo đảm và phụ thu hàng không không thay đổi nhưng cước thư thường là 10c. Tổng cộng cước thư do vậy là: 10c cước thư thường + 15c phí bảo đảm + 80c phụ thu hàng không = 105c. Bì thư dưới đây mẫu tem in đè giá mặt 2 Piastres chỉ được tính một nửa giá mặt còn 1 Piastre do tỷ giá Piastre/Franc tăng lên gấp đôi từ 2.5x lên 5.0x. Như vậy, giá mặt tính theo tiền Đông Dương của bì thư là 105c.

Thư bảo đảm gửi đi các nước UPU tổng cộng mức cước là 105c, trong đó các phí thành phần bao gồm: 10c cước thư thường + 15c phí bảo đảm + 80c phụ thu hàng không đối với thư dưới 10 grams

Service Acceléré: Phụ thu 5c cho dịch vụ hỏa tốc.

Khi bạn gặp bì thư hàng không có thêm nhãn Service Accéléré (dịch vụ hỏa tốc bằng ô tô), các bạn cộng thêm 5c vào cước thư bởi phí áp dụng đối với dịch vụ hỏa tốc là 5c. Nếu là thư hàng không bình thường của chuyến bay Premier Voyage postal par avion Indochine France, cước thư bao gồm dịch vụ Service Accéléré là 86c + 5c = 91c. Nếu thư hàng không gửi bảo đảm, cước thư bao gồm dịch vụ Service Accéléré là 101c + 5c = 106c.

Tổng cước phí ở bì thư trên là 91c, trong đó: Cước thư thường gửi đi Pháp 6c + Dịch vụ hỏa tốc 5c + Phụ thu hàng không 80c

Mức cước 181c dành cho thư bảo đảm gửi đi Pháp >10 grams.

Đối với thư trọng lượng trên 10 grams, cước phụ thu máy bay cộng thêm 80c cho 10 grams tiếp theo. Thư thường phải trên 20 grams mới thay đổi mức cước nên vẫn là 6c. Mức cước tổng cộng do vậy chỉ tăng thêm 80c từ 101c lên 181c. Dưới đây là bì thư gửi bảo đảm đi Pháp theo chuyến bay Premier Voyage postal par avion Indochine France có trọng lượng trên 10 grams nên mức cước là 181c.

Tổng cước phí ở bì thư trên là 181c, trong đó: Cước thư thường gửi đi Pháp 6c + Phí bảo đảm 15c + Phụ thu hàng không 160c đối với trọng lượng >10 grams

Cước thư hàng không trọng lượng lớn.

Mỗi 10 grams tiếp theo đối với chuyến bay Premier Voyage postal par avion Indochine France sẽ bị phụ thu 80c phí hàng không. Như vậy phí hàng không sẽ là bội số của 80c, ví dụ trong trường hợp ở bì thư dưới đây là 400c (4$). Còn lại 25c bao gồm 15c phí bảo đảm, 10c là cước thư thường đối với trọng lượng thư 20-50 grams gửi đi Pháp.

Thư bảo đảm gửi đi Pháp có mức cước 425c, trong đó cước thư thường 10c áp dụng đối với thư trọng lượng 20-50 grams, phí bảo đảm 15c, phí hàng không cho 50 grams là 400c

Cẩn trọng với những bì thư không đúng cước phí.

Bì thư hàng không với con dấu Premier Voyage postal par avion Indochine France chỉ có những mốc cước như ở trên hoặc thêm các mốc cao hơn. Nếu các bạn chơi về chuyến bay đầu tiên thì chỉ cần con dấu trên bì thư là được, cước phí không đúng cũng không sao. Nếu bạn chơi về cước thư thì nên chọn cho mình một bì thư có mức cước đúng. Bởi có rất nhiều bì thư như vậy được bán trên Delcampe & Ebay, đặc biệt là seller có tên là Cdphilatelie, tôi thấy rất nhiều bì thư hàng không của seller này không đúng cước phí chứ không chỉ riêng bì thư chuyến bay của Premier Voyage postal par avion Indochine France. Tất nhiên không phải là tất cả nhưng tôi thấy đa số, vậy các bạn nên cẩn trọng trước khi mua. Dưới đây là một số bì thư không đúng cước phí tôi nêu ra để các bạn tham khảo:

+ Mức cước 76c:

Bì thư trên có giá mặt tổng cộng 76c do những mẫu in đè giá tiền chỉ được tính một nửa giá cước. Rõ ràng là bì thư Premier Voyage postal par avion Indochine France không có mức cước nào là 76c

Tôi không thấy có lý do hợp lý cho việc để ủng hộ gửi thư bằng hàng không mà mọi mức cước đều được chấp nhận. Cho dù đây là chuyến bay tư nhân và không phải là chuyến bay của bưu điện nhưng mức cước 80c được tuân thủ khá chặt chẽ.

+ Mức cước 136c:

Ở bì thư trên, mẫu in đè 14 cents chỉ được tính một nửa giá cước còn 7 cents, tổng cộng giá mặt là 136c nhưng bì thư hàng không Premier Voyage postal par avion Indochine France gửi bảo đảm đi Pháp không có mức cước 136c

+ Mức cước 121c:

Mức cước 121c cũng không tồn tại ở bì thư hàng không Premier Voyage postal par avion Indochine France

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap