Phân loại các dạng in đè T.T


Tem in đè T.T có thể phân ra thành 2 nhóm chính là nhóm T.T nét đơn và nhóm T.T nét kép. Nhóm nét đơn có 4 dạng in đè, nhóm nét kép có 6 dạng in đè. Tổng cộng có 10 dạng in đè khác nhau, trong mỗi dạng in đè lại có các kiểu in đè khác nhau ở kích thước, font chữ, nét in đè, màu sắc.

CÁC LOẠI DẤU IN ĐÈ T.T NÉT ĐƠN

In đè T.T dạng 1

Hình thoi đơn, 2 chữ T.T gần nhau, dấu “.” ở giữa & bên phải

In đè dạng 3

Hình thoi vuông lớn 19mm

In đè T.T dạng 2

Hình thoi đơn, 2 chữ T.T cách xa nhau, dấu “–” ở giữa

In đè dạng 4

Dấu T.T hình chữ nhật

CÁC LOẠI DẤU IN ĐÈ T.T NÉT KÉP

In đè T.T dạng 5

Hình thoi kép chuẩn 11,5mm

In đè T.T dạng 7

Hình thoi kép lớn 12,5mm

In đè dạng 9

Cạnh hình thoi là 2 đường liền nhau

In đè T.T dạng 6

Hình thoi kép lớn 12,5mm

In đè dạng 8

Hình thoi kép, chữ T.T nhỏ

In đè dạng 10

Hình thoi dài

Trong hầu hết các dạng in đè T.T, font chữ dùng đều thuộc kiểu Serif là loại typefaces có chân (một nét được thêm vào phần đầu hoặc cuối trong nét chính của 1 chữ). Chỉ có in đè T.T dạng 1 thuộc kiểu Semi-Serif (nét được thêm vào ở phần trên mà phần dưới không có). Kiểu chữ không chân San-Serief thường xuất hiện trên những mẫu in đè T.T giả.

Kiểu chữ có chân Serif

Kiểu chữ không chân San-Serif

Kiểu chữ Semi-Serif


Bài viết này tôi viết dành để chia sẻ và tặng tới những người yêu thích tem. Tôi luôn để mở và không nghiêm cấm hành vi copy, sao chép nội dung hay ảnh từ bài viết này. Các bức ảnh cũng được tôi scan nguyên gốc từ trong bộ sưu tầm và tôi cũng không ký hay đóng dấu tên cá nhân của mình lên tất cả các bức ảnh.

Các bạn sưu tầm tem về chủ đề này cũng đừng ngần ngại liên hệ tới tôi để được trợ giúp về cách chơi dòng tem này, cách phân biệt thật giả cũng như xác định giá trị từng con tem.

Email: collectvn@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap