PHẦN 4: IN ĐÈ T.T & IN ĐÈ GIÁ TIỀN


Phần này tôi sẽ viết về những mẫu tem vừa in đè T.T, vừa in đè giá tiền. Với quan điểm cá nhân, tôi cho rằng tất cả những kiểu in đè này là giả, phần giả thuộc về những mẫu in đè T.T dù chúng được phát hành trước. Một vài trong số chúng vừa là in đè T.T giả, vừa in đè giá tiền giả. Với loại này thì người làm giả đúng là rảnh hết cỡ 😀

3 mẫu tem dưới đây, in đè T.T là giả nhưng in đè giá tiền là thật, nó thuộc về in đè giá tiền dạng 2, kiểu 1, màu đen. Đối với tem T.T, các bạn hãy lưu con dấu in đè này lại để lần sau có bắt gặp chúng thì hãy tránh xa.

In đè T.T giả màu đỏ | In đè 10đ dạng 2, kiểu 1 thật

In đè T.T giả màu đỏ | In đè 10đ dạng 2, kiểu 1 thật

In đè T.T giả màu đỏ | In đè 20đ dạng 2, kiểu 1 thật

Cùng kiểu in đè T.T như ba mẫu tem ở trên, hai mẫu tem dưới đây được đóng trên mẫu in đè 10đNH (in đè giá tiền dạng 1) và trên mẫu in đè 10đ dạng 2, kiểu 3 màu đen. Hai mẫu in đè giá tiền là thật, chỉ có in đè T.T là giả.

In đè T.T giả | In đè 10đNH thật

In đè T.T giả | In đè 10đ dạng 2, kiểu 3 thật

In đè T.T giả | In đè 10đ dạng 2, kiểu 3 thật

Một số nhà sưu tầm cho rằng kiểu in đè T.T này được dùng tại khu 4 cũ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là mẫu in đè T.T giả, đây cũng là kiểu in đè T.T giả tương đối phổ biến.

In đè T.T giả màu đen | In đè 10đ dạng 2, kiểu 1 thật

In đè T.T giả màu đen | In đè 10đ dạng 2, kiểu 1 thật

In đè T.T giả màu đen | In đè 10đ dạng 2, kiểu 1 thật

In đè T.T giả | Giá tiền dạng 2, kiểu 1 in đè 2 lần (đúng là lãng phí)

In đè T.T giả vào giữa 2 tem | Giá tiền dạng 2, kiểu 3 là thật

In đè T.T giả | In đè 10đ dạng 2, kiểu 3 thật

In đè T.T giả | In đè 10đ dạng 2, kiểu 1 thật

In đè T.T giả | In đè 10đ dạng 2, kiểu 1 thật

In đè T.T giả | In đè 10đ dạng 2, kiểu 3 thật

In đè T.T giả | In đè 10đ dạng 2, kiểu 1 thật

In đè T.T giả | In đè 10đ dạng 2, kiểu 1 thật

In đè T.T giả | In đè 20đ dạng 2, kiểu 1 thật

In đè T.T giả | In đè 20đ dạng 2, kiểu 2 thật

In đè T.T giả | In đè 10đ dạng 2, kiểu 2 thật


Bài viết này tôi viết dành để chia sẻ và tặng tới những người yêu thích tem. Tôi luôn để mở và không nghiêm cấm hành vi copy, sao chép nội dung hay ảnh từ bài viết này. Các bức ảnh cũng được tôi scan nguyên gốc từ trong bộ sưu tầm và tôi cũng không ký hay đóng dấu tên cá nhân của mình lên tất cả các bức ảnh.

Các bạn sưu tầm tem về chủ đề này cũng đừng ngần ngại liên hệ tới tôi để được trợ giúp về cách chơi dòng tem này, cách phân biệt thật giả cũng như xác định giá trị từng con tem.

Email: collectvn@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap