Phân biệt thư quân đội và thư thương mại


Trước khi hiểu về cước thư giai đoạn này, bạn cần phân biệt giữa thư quân đội và thư thương mại bởi thư quân đội được hưởng cước phí ưu đãi. Các bạn sẽ nhận ra thư quân đội qua con dấu nhật ấn có hình lục giác và có chữ CORR.D.ARMÉES hoặc CORR.D.ARM ở bên trong (ngoại trừ một vài dấu CORR.D.ARM hình tròn). Tất cả thư thương mại đều có dấu nhật ấn hình tròn. Giai đoạn đầu, thư chủ yếu phục vụ các binh đoàn viễn chinh gồm sĩ quan, binh lính nên chủ yếu là thư quân đội. Dưới đây là hình minh họa dấu nhật ấn của 2 loại thư:

Thư quân đội

Nhật ấn lục giác, bên trên là dòng chữ CORR.D.ARMÉES hoặc CORR.D.ARM, bên dưới là tên bưu cục

Thư thương mại

Nhật ấn hình tròn, bên trên là chữ COCHINCHINE, bên dưới là tên bưu cục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap