Nhãn hàng không Type E4 DESROUSSEUX | T7/1931-T12/1934


Nhãn hàng không E4 in trên giấy màu xanh (hoặc xanh xám), chữ “Par Avion” màu đen trong khung hình chữ nhật kích thước 15x40mm, bằng với dạng E3 nhưng khác màu. Chữ Par Avion trong dạng E4 và E3 giống hệt nhau. Nó được sử dụng tại tất cả các bưu cục từ nửa sau 1931 cho tới cuối năm 1934.

Dạng E4 có 2 loại: E4a có màu xanh và E4b màu xanh xám. E4a sử dụng phổ biến tại hầu hết các bưu cục Đông Dương, còn E4b sử dụng tại Sài Gòn trong cùng giai đoạn từ T7/1931 cho tới T12/1934. Dạng E4b ít gặp hơn.

PAR AVION AIRMAIL LABEL

Type E4a Desrousseaux

Đặc điểm: màu xanh, có răng

Kích thước: 15mm cao x 40mm dài

Sử dụng tại tất cả các bưu cục từ T7/1931 – T12/1934

Type E4b Desrousseaux

Đặc điểm: màu xanh xám, có răng

Kích thước: 15mm cao x 40mm dài

Sử dụng tại bưu cục Saigon Central từ T7/1931 – T12/1934

Nhãn hàng không dạng E4 Desrousseaux, có răng. Sử dụng tại Hà Nội.

Trong tài liệu của mình, DESROUSSEUX mô tả nhãn hàng không dạng E4 thuộc loại có răng. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn gặp loại không răng, nó được cắt ra bởi nhân viên bưu điện.

Nhãn hàng không dạng E4 Desrousseaux, không răng. Sử dụng tại Sài Gòn.

Một số bằng chứng tôi thu thập được cho thấy nhãn hàng không dạng E4 vẫn tiếp tục được dùng trong các năm sau đó chứ không phải năm 1934 như tài liệu của Desrousseaux. Đợt in sau năm 1934 có màu xanh đậm hơn và chữ Par Avion cũng đậm hơn.

Nhãn hàng không dạng E4 Desrousseaux dùng tại Lạng Sơn năm 1935

Nhãn màu ghi E4b được dùng tại Sài Gòn, loại nhãn này ít gặp hơn. Như vậy, Sài Gòn sử dụng đồng thời 2 loại nhãn 4a và 4b trong cùng giai đoạn từ tháng 7/1931cho đến tháng 12/1934.

Nhãn hàng không dạng E4 Desrousseaux màu ghi dùng tại Sài Gòn năm 1931

Nhãn hàng không chỉ được cung cấp tại quầy của bưu điện, khi người gửi sử dụng dịch vụ thư hàng không, nhân viên bưu điện sẽ dán nhãn này lên mặt trước phong bì để cho dễ nhận biết nơi gửi và nơi đến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap