Nhãn hàng không Type E4 DESROUSSEUX | 1931-1934


Nhãn hàng không này có chữ “Par Avion” màu đen trong khung hình chữ nhật kích thước 15x40mm, in trên giấy màu xanh. Nó được sử dụng tại tất cả các bưu cục từ nửa sau 1931 cho tới năm 1934. So với nhãn E3, nhãn hàng không E4 chỉ khác về màu sắc, còn lại kích thước và kiểu dáng giống hệt nhau. DESROUSSEUX phân loại nó vào E4 với các đặc điểm sau đây:

PAR AVION AIRMAIL LABEL

Type E4 Desrousseaux

Đặc điểm: màu xanh, có răng

Kích thước: 15mm cao x 40mm dài

Sử dụng tại tất cả các bưu cục từ nửa sau 1931 cho tới năm 1934

Nhãn hàng không dạng E4 Desrousseaux, có răng

Trong tài liệu của mình, DESROUSSEUX mô tả nhãn hàng không dạng E4 thuộc loại có răng. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn gặp loại không răng, nó được cắt ra bởi nhân viên bưu điện.

Nhãn hàng không dạng E4 Desrousseaux, không răng

Một số bằng chứng tôi thu thập được cho thấy nhãn hàng không dạng E4 vẫn tiếp tục được dùng trong các năm sau đó chứ không phải năm 1934 như tài liệu của Desrousseaux. Đợt in sau năm 1934 có màu xanh đậm hơn và chữ Par Avion cũng đậm hơn.

Nhãn hàng không dạng E4 Desrousseaux dùng tại Lạng Sơn năm 1935

Còn có 1 loại nhãn màu ghi được dùng tại Sài Gòn vào những năm 1930, loại nhãn này tôi thấy ít xuất hiện hơn.

Nhãn hàng không dạng E4 Desrousseaux màu ghi dùng tại Sài Gòn năm 1931

Nhãn hàng không chỉ được cung cấp tại quầy của bưu điện, khi người gửi sử dụng dịch vụ thư hàng không, nhân viên bưu điện sẽ dán nhãn này lên mặt trước phong bì để cho dễ nhận biết. Mỗi một nhãn hàng không đại diện cho một hãng hàng không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap