Nhãn hàng không Type E3 DESROUSSEUX | T2/1929-1934


Nhãn hàng không này có chữ “Par Avion” màu đen trong khung hình chữ nhật kích thước 15x40mm, in trên giấy màu đỏ. Nó được sử dụng tại tất cả các bưu cục từ tháng 2/1929 cho tới năm 1934. DESROUSSEUX phân loại nó vào E3 với các đặc điểm sau đây:

PAR AVION AIRMAIL LABEL

Type E3 Desrousseaux

Nhãn màu đỏ, có răng

Kích thước: 15mm cao x 40mm dài

Sử dụng tại tất cả các bưu cục từ tháng 2/1929 cho tới năm 1934

Nhãn hàng không dạng E3 Desrousseaux, có răng

DESROUSSEUX mô tả nhãn hàng không dạng E3 có răng để nhân viên bưu điện dễ xé. Tuy nhiên, có lúc chúng ta bắt gặp loại không răng như ở bì thư dưới đây, nó được cắt ra bởi nhân viên bưu điện.

Nhãn hàng không dạng E3 Desrousseaux, không răng

Nhãn hàng không chỉ được cung cấp tại quầy của bưu điện, khi người gửi sử dụng dịch vụ thư hàng không, nhân viên bưu điện sẽ dán nhãn này lên mặt trước phong bì để cho dễ nhận biết. Mỗi một nhãn hàng không đại diện cho một hãng hàng không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap