Nhãn hàng không Type E3 DESROUSSEUX | T2/1929-1934


Nhãn hàng không này có chữ “Par Avion” màu đen trong khung hình chữ nhật kích thước 15x40mm, in trên giấy màu đỏ. Nó được sử dụng tại tất cả các bưu cục từ tháng 2/1929 cho tới năm 1934. DESROUSSEUX phân loại nó vào E3 với các đặc điểm sau đây:

PAR AVION AIRMAIL LABEL

Type E3 Desrousseaux

Nhãn màu đỏ, có răng

Kích thước: 15mm cao x 40mm dài

Sử dụng tại tất cả các bưu cục từ tháng 2/1929 cho tới năm 1934

Nhãn hàng không dạng E3 Desrousseaux, có răng

Nhãn hàng không thường có răng để nhân viên bưu điện dễ xé (hoặc ít nhất 2 cạnh phải có răng). Có lúc chúng ta bắt gặp loại không răng do nó được cắt ra bởi nhân viên bưu điện, nhưng thực tế các nhãn đều có răng.

Nhãn hàng không dạng E3 Desrousseaux, có răng nhưng được cắt thành không răng

Nhãn hàng không chỉ được cung cấp tại quầy của bưu điện, khi người gửi sử dụng dịch vụ thư hàng không, nhân viên bưu điện sẽ dán nhãn này lên mặt trước phong bì để cho dễ nhận biết nơi gửi và nơi đến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap