Nhật ấn chính quyền Bảo Đại | Type V3 Desrousseaux


Năm 1951, Pháp đã đồng ý để lại cho Việt Nam quyền giám hộ của các dân tộc thiểu số. Tại vùng cao nguyên, các con dấu nhật ấn được thêm từ Việt Nam vào tên lãnh thổ. Desrousseaux phân nhật ấn này vào dạng V3, chúng được sử dụng trong thời gian khá ngắn, khoảng 5 tháng nên đây là loại nhật ấn khá hiếm.

NHẬT ẤN TYPE V3 DESROUSSEAUX

VIỆT NAM được thêm vào địa danh ĐÀ LẠT

Thời gian sử dụng trong 5 tháng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap