Nhật ấn bánh xe Type R3 Desrousseaux


Dấu bưu cục dạng bánh xe Type R (Roulettes) Desrousseaux là loại dấu nhật ấn đi kèm với các dấu gạch ngang 2 bên hoặc lượn sóng bên cạnh. Dạng R thường hay đóng ở mặt sau bì thư làm dấu đến hoặc dấu chuyển tiếp, một số ít đóng trên mặt trước để hủy tem nhưng không nhiều. Chữ cái R được lấy trong từ Roulettes (roller) để làm đại diện cho nhóm nhật ấn hình bánh xe này. Type R có 7 dạng trong đó R1 và R2 có khoảng cách giữa các dấu gạch ngang gần hơn R3 và R4. Từ R5 tới R7 có hình lượn sóng.

Dạng R3 Desrousseaux có 5 dấu gạch ngang hai bên, khoảng cách giữa các dấu gạch ngang cách xa hơn dạng R1 và R2, khối ngày tháng nằm trên 4 dòng. Loại R3 này được dùng tại Sài Gòn và cũng là dấu hủy bánh xe đầu tiên tại bưu cục này, sau đó mới xuất hiện thêm R4.

NHẬT ẤN TYPE R3 DESROUSSEAUX

5 dấu gạch ngang hai bên | Dùng tại Sài Gòn

Saigon Central | 5 dấu gạch ngang

Dạng R3 có những dấu chỉ có 4 dấu gạch ngang nhưng do thiếu mực bởi có trường hợp thiếu dấu gạch ngang phía trên, có trường hợp thiếu dấu phía dưới.

Saigon Central | 4 dấu gạch ngang, thiếu gạch ngang trên cùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap