Nhãn hàng không Type E7 DESROUSSEUX | 1936-1938


Nhãn hàng không này có chữ “Par Avion” màu trắng trên nền xanh, kích thước 43x13mm (chỉ tính phần khung chữ nhật màu trắng). DESROUSSEUX cho rằng nó được sử dụng trong giai đoạn 1937-1938 nhưng theo một số vật phẩm mà tôi có được, loại nhãn hàng không này sử dụng từ đầu năm 1936.

PAR AVION AIRMAIL LABEL

Type E7 Desrousseaux

Nhãn màu xanh, chữ trắng, có răng | Kích thước: 13mm cao x 43mm dài

(Răng có thể là 2 chiều hoặc 3 chiều)

Sử dụng tháng 4/1936 cho tới năm 1938

Thư hàng không gửi từ Hà Nội đi Đức ngày 24/4/1936, nó sớm hơn rất nhiều thời gian mà Desrousseaux cho rằng con dấu này được sử dụng (1937-1938).

Nhãn hàng không dạng E7 Desrousseaux, có răng. Sử dụng tại Hà Nội, gửi đi Đức.

Dấu đến mặt sau 4/5/1936

Không chỉ bì thư trên mà nhiều bì thư khác cho thấy loại nhãn Par Avion này được sử dụng từ đầu năm 1936.

Bưu ảnh gửi đi Pháp từ bưu cục TONG ngày 6/3/1936, chuyển tiếp qua Hà Nội, dãn nhãn hàng không dạng E7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap