Nhãn hàng không Type E24 DESROUSSEUX | 1933-1939


Nhãn hàng không này của hãng Air France, nó xuất hiện vào năm 1933 sau khi Air Orient sáp nhập với một vài hãng hàng không khác. Ở trên có dòng chữ “Extrême-Orient Amérique du Sud”, ở dưới là ” Via Air France” màu xanh, in trên giấy màu trắng. Desrousseaux cho rằng nó được sử dụng tại Đông Dương trong khoảng thời gian từ 1936-1939 nhưng thực tế nó đã được sử dụng từ 1933.

Extrême-Orient Amérique du Sud

VIA AIR FRANCE

Type E24 Desrousseaux

Sử dụng tại Đông Dương từ 1933-1939

Nhãn hàng không dạng E24 Desrousseaux

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap