Nhãn hàng không Type E2 DESROUSSEUX | T2-T7/1929


E2 là loại nhãn hàng không (dạng in) xuất hiện sớm nhất, chỉ được sử dụng tại bưu cục Saigon Central, từ tháng 2 cho đến tháng 7/1929. E2 sử dụng song song với loại nhãn viết tay E1 nhưng E1 dùng tại các bưu cục nhỏ. Nhãn E2 in trên giấy bóng, chất liệu tốt hơn các nhãn hàng không in sau này (chắc để tiết kiệm chi phí). Hầu hết các nhãn hàng không đều có răng nhưng riêng loại E2 này không có răng, có lẽ do phiên bản đầu tiên. Sau đó, thấy việc đục răng thuận tiện hơn nên các nhãn hàng không được đục răng ngay từ khâu sản xuất.

PAR AVION AIRMAIL LABEL

Type E2 Desrousseaux

In trên chất liệu giấy bóng, màu đỏ đậm, không răng | Kích thước: 40 x 15.5mm (tính theo khung viền màu đen)

Sử dụng tại bưu cục Saigon Central từ T2-T7/1929

Nhãn hàng không dạng E2 Desrousseaux, không răng

Nhãn hàng không chỉ được cung cấp tại quầy của bưu điện, khi người gửi sử dụng dịch vụ thư hàng không, nhân viên bưu điện sẽ dán nhãn này lên mặt trước phong bì để cho dễ nhận biết nơi gửi và nơi đến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap