Nhãn hàng không Type E11 DESROUSSEUX | 1929


Nhãn hàng không này dùng tại PnomPenh, Campuchia từ năm 1929, đặc điểm nhận dạng của nó là có chữ Par Avion màu đen trên giấy màu cam. Loại E11 này không có răng, kích thước 40x15mm (chỉ tính phần khung hình chữ nhật màu đen. Desrousseaux phân loại nó vào dạng E11 với các đặc điểm sau đây:

PAR AVION AIRMAIL LABEL

Type E11 Desrousseaux

Chữ Par Avion màu đen trên giấy màu cam, không răng | Kích thước 40x15mm

Sử dụng tại PnomPenh từ năm 1929

Nhãn hàng không dạng E11 Desrousseaux dùng tại PnomPenh năm 1929

Không xác định được chính xác mốc thời gian nhãn hàng không này được sử dụng tới khi nào, một số vật phẩm cho thấy nó vẫn được dán trên bì thư cho đến cuối năm 1932.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap