Nhãn hàng không Type E11 DESROUSSEUX | 1929


Nhãn hàng không này dùng tại PnomPenh, Campuchia từ năm 1929, đặc điểm nhận dạng của nó là có chữ Par Avion màu đen trên giấy màu cam. Desrousseaux phân loại nó vào dạng E11 với các đặc điểm sau đây:

PAR AVION AIRMAIL LABEL

Type E21 Desrousseaux

Chữ Par Avion màu đen trên giấy màu cam

Sử dụng tại PnomPenh năm 1929

Nhãn hàng không dạng E11 Desrousseaux dùng tại PnomPenh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap