Nghị định ngày 16/11/1875 về sửa đổi biểu thuế bưu chính trong quan hệ Pháp & thuộc địa, hiệu lực từ 1/1/1876


Nghị định có hiệu lực từ 1/1/1876. Sau thời điểm này, tất cả văn bản ban hành trước đó đều bị bãi bỏ. Lưu ý đây là thời điểm có hiệu lực tại Pháp, lúc mà Nghị định ban hành. Còn về thời điểm có hiệu lực tại Nam Kỳ được nêu trong Sắc lệnh số 13, ban hành ngày 17/1/1876 tại Sài Gòn.

Về nội dung sửa đổi lại biểu cước bưu chính, tôi xin tổng hợp lại biểu cước có liên quan tới Nam Kỳ như trong bảng dưới, điểm đáng chú ý là biểu cước đối với imprimés, échantillons, papiers d’affaires gộp chung vào làm một và áp dụng chung cho mức trọng lượng 50g.

Quốc gia, châu lục Tuyến hàng hải Cước thư trả trước – 
Lettres affranchies
Thư chưa trả cước phí –  Lettres non affranchies Phí bảo đảm Imprimés, échantillons, papiers d’affaires [1]
Pháp & Algieria Paquebots-poste français 50c 60c +50c [2] 12c
Paquebots-poste français & anglais 70c 80c +50c 12c
Paquebots-poste anglais, qua Brindisi 80c 90c +50c 15c
Thuộc địa Pháp tại châu Mỹ, Sénégal, Gabon, đảo Marquises, Basses, Société Voie de
France, qua Brindisi
160c 170c +50c 33c
Lãnh địa Pháp tại Ấn Độ, Réunion, Mayotte & Nossi-Bé, Sainte-Marie thuộc Madagascar, Nouvelle-Calédonie Paquebots-poste français 60c 70c +50c 14c
Paquebots-poste français & anglais 120c 130c +50c 25c
Shanghai, Yokohama, thuộc địa Anh tại châu Á, Maurice & Seychelles Paquebots-poste français 80c +80c 14c
Trung Quốc (trừ Shanghai), Philippines, Nhật Bản (trừ Yokohama), Malacca, Malaysia, Mariannes, Thái Lan Paquebots-poste français 80c     14c
Thuộc địa Anh tại châu Á, Nouvelle-Galles-du-Sud, Vicroria, Queensland, Australie, Nouvelle-Zélande Paquebots-poste français & anglais 120c +120c 14c
Brasil Quá cảnh qua Ý, Brindisi 160c +160c 25c
Vịnh Bonne-Espérance, Côte de Guinée, Port-Natal, Sainte Hélène, Sierra-Leone, đảo Falkland, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Canada, đảo du Prince-Édouard, Terre-Neuve Quá cảnh qua Ý, Brindisi 170 +170c 25c
Jamaique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Trinité, Guyane, Curacao Voie de France, không qua Brindisi 160c +160c 25c
Voie de France, qua Brindisi 170 +170c 28c
Mỹ, châu Âu Voie de France, qua Brindisi 110c +50c 23c

[1] Áp dụng cho mỗi 50g. Riêng đối với imprimés, échantillons, papiers d’affaires bắt buộc người gửi phải thanh toán trước cước phí.

[2] Trong cấu phần phí bảo đảm là 50c: 1/4 là dành cho thuộc địa, 3/4 còn lại thuộc về mẫu quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap