Nghị định 16/3/1877 về sửa đổi cước bưu chính tới các thuộc địa Anh, Tây Ban Nha và Hà Lan, Shanghai và Yokohama


Nghị định 16/3/1877 của Tổng thống cộng hòa Pháp về sửa đổi biểu cước bưu chính tới các thuộc địa Anh, Tây Ban Nha và Hà Lan, Shanghai Trung Quốc và Yokohama Nhật Bản được áp dụng tại Pháp và các thuộc địa.

Điều 1: Liên quan đến thư từ, bưu thiếp, giấy kinh doanh, mẫu hàng hóa, báo chí và các ấn phẩm in khác, trao đổi giữa Pháp và tới Đông Ấn thuộc Anh cũng sẽ được áp dụng tại các thuộc địa Pháp, các cơ sở Pháp tại nước ngoài nếu gửi qua tuyến hàng hải Pháp paquebot français. Ngoài ra cũng đề cập tới trao đổi bưu chính giữa một bên gồm: Pháp, Algieria, các thuộc địa Pháp, các văn phòng của Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Tunis, Tanger gửi đi Thượng Hải; Yokohama; các thuộc địa của Tây Ban Nha (quần đảo Philippine và Mariana ở Châu Đại Dương, bờ biển phía tây của Châu Phi, Cuba và Puerto Rico ở Mỹ); thuộc địa của Anh trên đảo Ceylon, các khu định cư ở eo biển Singapore, Penang, Wellesley và Malacca; Laboan; Hồng Kông; Mauritius (bao gồm quần đảo Seychelles và các vùng phụ thuộc khác của Mauritius); quần đảo Bermuda; Guyana; Jamaica và Trinidad; và tất cả các thuộc địa của Hà Lan.

Điều 3: Sửa đổi cước bưu chính từ Pháp, Algieria, các thuộc địa Pháp tới Trung Quốc (trừ Shanghai) và Nhật Bản (trừ Yokohama) qua kênh đào Suez, trong đó cước thư thường là 40c mỗi 15g, échantillonsimprimés là 8c mỗi 50g.

Điều 5Điều 8 không phải là những điều quá quan trọng nên tôi không trích dẫn vào đây.

Điều 9: Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/4/1877, ngoại trừ gửi đến thuộc địa Tây Ban Nha và Hà Lan có hiệu lực từ 1/5/1877.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap