Navigation & Commerce cartes-lettres


Năm 1892 có hai mẫu cartes-lettres Navigation & Commerce mệnh giá 15c và 25c phát hành cùng với thời điểm phát hành bộ tem, trong đó mệnh giá 15c dùng để gửi thư đi Pháp, mệnh giá 25c dùng để gửi thư đi nước ngoài.

Carte-lettre 15c blue | Phát hành 1892:

Carte-lettre phát hành 1892 | Màu sắc: Blue | Giá mặt: 15c

Carte-lettre 25c brown | Phát hành 1892:

Carte-lettre phát hành 1892 | Màu sắc: Brown | Giá mặt: 25c

Năm 1900 có phát hành lại bản 15c blue năm 1892 với số lượng in giới hạn. Đợt phát hành năm 1900 chất liệu giấy màu sáng hơn so với đợt phát hành năm 1892.

Carte-lettre phát hành 1892 với số lượng giới hạn | Chất liệu giấy trắng hơn | Giá mặt: 15c

Đợt phát hành năm 1901 thay đổi lại màu sắc theo hướng dẫn của UPU, trong đó carte-lettre 15c có màu nâu nhạt, carte-lettre 25c có màu xanh nước biển. Thứ tự màu có sự đảo lộn so với đợt phát hành đầu tiên năm 1892. Giá mặt phát hành không thay đổi, gồm 2 mẫu 15c và 25c.

Carte-lettre 15c light brown | Phát hành 1901:

Carte-lettre phát hành 1901 | Màu sắc: Light brown | Giá mặt: 15c

Carte-lettre 25c blue | Phát hành 1901:

Carte-lettre phát hành 1901 | Màu sắc: Blue | Giá mặt: 25c

Đợt phát hành năm 1901 tồn tại một số lượng ít cartes-lettres có in số series để kiểm soát lượng phát hành ở góc dưới bên trái.

Carte-lettre 15c light brown với số series number | Phát hành 1901:

Carte-lettre phát hành 1901 với số series number ở góc dưới bên trái | Màu sắc: Light brown | Giá mặt: 15c

Carte-lettre 25c light blue với số series number | Phát hành 1901:

Carte-lettre phát hành 1901 với số series number ở góc dưới bên trái | Màu sắc: Blue | Giá mặt: 25c

Năm 1912, mẫu carte-lettre 15c phát hành năm 1892 và năm 1901 được in đè 10c màu đỏ.

Carte-lettre 10c over 15c blue | Phát hành 1912:

Carte-lettre phát hành 1912 | In đè 10c trên 15c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap