Corresspondances d’armées | Mức cước 20c | Áp dụng từ giữa 1859 cho tới 31/8/1871


Giai đoạn này có 3 mốc nhỏ:

1. GIAI ĐOẠN TỪ GIỮA 1859 CHO TỚI 31/12/1861.

Quy cáchGửi đi Pháp, AlgieriaQuy cáchCước nội địa
Trọng lượng dưới 7.5 grams20cTrọng lượng dưới 15 grams10c
Từ 7.5 grams tới 15 grams40cTừ 15 grams tới 30 grams20c
Từ 15 grams tới 100 grams80cTừ 30 grams tới 60 grams30c
Mỗi 100 grams tiếp theo80cMỗi 30 grams tiếp theo10c

Thư quân đội do được giảm giá cước so với thư dân sự nên gian lận có thể xảy ra. Thường nếu gửi tại quầy thì người gửi phải nói được tên và số hiệu đơn vị của mình, bưu điện cũng nhìn vào sự thành thật thôi chứ không tới mức gọi về đơn vị hoặc lôi bảng số hiệu ra kiểm tra. Trường hợp bỏ vào thùng thư thì phải ghi tên hoặc số hiệu đơn vị lên mặt trước hoặc phía sau phong bì. Nếu không sẽ bị áp mức cước thư tín thông thường.

2. GIAI ĐOẠN TỪ 1/1/1862 TỚI 31/12/1862.

Giai đoạn này cước nội địa vẫn giữ nguyên, cước gửi đi Pháp & Algieria mốc 7.5 grams tăng lên 10 grams; mốc 15 grams tăng lên 20 grams, còn lại đều không thay đổi kể cả mức cước.

Quy cáchGửi đi Pháp, AlgieriaQuy cáchCước nội địa
Trọng lượng dưới 10 grams20cTrọng lượng dưới 15 grams10c
Từ 10 grams tới 20 grams40cTừ 15 grams tới 30 grams20c
Từ 20 grams tới 100 grams80cTừ 30 grams tới 60 grams30c
Mỗi 100 grams tiếp theo80cMỗi 30 grams tiếp theo10c

Mục số 1 và số 2 tôi không có hình ảnh minh họa cho các bạn bởi bì thư thực gửi sớm nhất tại Nam Kỳ được biết đến cho đến ngày nay là vào 1/1/1863, ngày mà bưu điện Sài Gòn mở cửa.

3. GIAI ĐOẠN TỪ 1/1/1863 TỚI 31/8/1871.

3.1. Gửi đi Pháp, Algieria, các thuộc địa Pháp.

Giai đoạn này cước thư gửi đi Pháp & Algieria không thay đổi, ngoại trừ việc kể từ tháng 11/1866, ưu đãi đối với cước thư quân đội áp dụng cho thư gửi tới cả các thuộc địa Pháp. Trước đó chỉ áp dụng cho thư quân đội gửi đi Pháp & Algieria.

Quy cáchThư đã dán temThư chưa dán temThư có bảo hiểm (Chargées)
Trọng lượng dưới 10 grams20c30c40c
Từ 10 grams tới 20 grams40c60c60c
Từ 20 grams tới 100 grams80c120c100c
Từ 100 grams tới 200 grams160c240c180c
Từ 200 grams tới 300 grams240c360c260c
Mỗi 100 grams tiếp theo80c120c80c

+ Hình ảnh minh họa mức cước 20c | Áp dụng cho thư quân đội gửi đi Pháp <10g

Thư quân đội gửi từ Sài Gòn tới Pháp ngày 1/5/1863 có mức cước 20c

+ Hình ảnh minh họa mức cước 40c | Áp dụng cho thư quân đội gửi đi Pháp từ 10-20g

Thư quân đội gửi đi Pháp | Nhật ấn Saigon 31/7/1867 | Mức cước 40c áp dụng thư trọng lượng 10-20 grams

+ Bưu điện kiểm duyệt cước phí bằng con dấu P.D.

Con dấu P.D. thể hiện cước phí đã được dán đủ (affranchis) và được kiểm duyệt bởi bưu điện, áp dụng cho cả thư quân đội và thư thương mại. Lý do có con dấu này là bởi bưu điện Pháp áp dụng 2 loại hình: trả trước (affranchis) và trả sau (non affranchis, loại này người nhận sẽ trả cước phí). Bì thư người gửi đã dán đủ cước phí sẽ được đóng dấu P.D. màu đỏ. Con dấu này dùng tới 1/1/1876 thì dừng.

Bì thư quân đội bửi từ bưu cục CHOLEN (Chợ Lớn) đi Pháp ngày 2/3/1866 được đóng dấu kiểm duyệt cước phí P.D.

3.2. Gửi nội địa.

Đối với cước gửi nội địa, áp dụng quy cách trọng lượng như gửi đi Pháp & Algieria.

Quy cáchCước nội địa
Trọng lượng dưới 10 grams10c
Từ 10 grams tới 20 grams20c
Từ 20 grams tới 100 grams40c
Mỗi 100 grams tiếp theo40c

+ Hình ảnh minh họa mức cước 10c | Áp dụng cho thư quân đội gửi trong Cochinchie.

Thư quân đội gửi Trà Vinh tới thị trấn Mõ Cày, Bến Tre năm 1870 có mức cước 10c, áp dụng cho thư trọng lượng <10g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap