Corresspondances d’armées | Mức cước 15c | Áp dụng từ 1/5/1878 cho tới 31/12/1898


1. GIAI ĐOẠN TỪ 1/5/1878 TỚI 31/3/1879.

Quy cáchGửi đi Pháp, Algieria, thuộc địa PhápCước nội địa
Trọng lượng dưới 15 grams15c10c
Từ 15 grams tới 30 grams30c20c
Từ 30 grams tới 50 grams45c30c
Mỗi 50 grams tiếp theo25c20c

+ Mức cước 15c: Áp dụng thư quân đội gửi đi Pháp & thuộc địa từ sau 30/4/1878.

Thư quân đội gửi đi Pháp ngày 19/10/1878 có mức cước 15c

2. GIAI ĐOẠN TỪ 1/4/1879 TỚI 31/12/1898.

Quy cáchGửi đi Pháp, Algieria, thuộc địa PhápCước nội địa [2]
Trọng lượng dưới 15 grams15c10c
Mỗi 15 grams tiếp theo15c10c

+ Mức cước 15c gửi đi Pháp tiếp tục giữ ổn định trong khoảng thời gian dài.

Thư quân đội gửi đi Pháp ngày 24/6/1889 có mức cước 15c

[2] Kể từ 29/12/1884, cước thư quân đội gửi nội địa áp dụng chung biểu cước với cước thư gửi đi Pháp, Algieria, thuộc địa Pháp (cột giữa) là 15c cho mỗi 15 grams.

+ Phí bảo đảm cộng thêm 25c

Thư quân đội gửi từ Sơn Tây tới Toulou, Pháp ngày 7/12/1893 có mức cước 40c. Trong đó 15c cước thư thường, 25c phí bảo đảm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap