Mẫu 2đ và 5đ giấy dó | Tem dị bản


Kiểu dị bản đầu tiên ở dòng tem phải phải kể đến là dị bản về răng tem, bao gồm lỗi đục lệch răng, thiếu hàng răng, 2 hàng răng.

Đục răng chéo
Đục răng chéo

Răng theo chiều dọc đục lệch

Lệch răng chiều dọc + tem ở giữa bé hơn

Đục lệch răng | 2đ giấy mỏng
Thiếu hàng răng | 2đ giấy mỏng
Thiếu hàng răng tại vị trí mũi tên

Thiếu hàng răng bên phải + bên trái

Thiếu hàng răng bên phải

Tem hai hàng răng

Kiểu dị bản ít gặp hơn và không có tính chất lặp lại là lỗi gập giấy.

Lỗi gập giấy khiến một phần chữ VNDCCH bị mất..

..và chuyển qua mặt sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap