Long Xuyên | Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM


Bưu cục LONG-XUYEN được khai trương vào năm 1874, sử dụng dấu ngày tháng quân đội CORR.D.ARM type b Desrousseaux cho đến năm 1898. Về loại dấu kim cương CCN sử dụng tại đây, chưa có nhiều nghiên cứu đủ kỹ vì bì thư LONG-XUYEN giai đoạn này không nhiều, do vậy không xác định được dấu CCN5 hay CCN6 bởi con dấu khá mờ. Cho tới nay mới có khoảng 2 bì thư của bưu cục này được biết đến (một trong số đó là ảnh featured image ở phía trên), nói chung là khá hiếm.

NHẬT ẤN CORR.D.ARM BƯU CỤC LONG XUYÊN

Chữ trên con dấu: CORR.D.ARM LONG-XUYEN, khối ngày tháng ở giữa, hoa thị 2 bên

Dấu có màu đen và màu xanh

Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM LONG-XUYÊN ngày 12/12/1877 màu đen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap