Long Xuyên & dấu hủy CORR.D.ARM

Bưu cục Longxuyen được khai trương vào năm 1874, bưu cục này sử dụng dấu quân đội CORR.D.ARM cho đến năm 1898.

Dấu quân đội Long Xuyên 12/12/1877

Dấu này tồn tại cả 2 loại mực là xanh và đen

Phong bì gửi đi Pháp dán tem 25c Ceres hủy bởi dấu quân đội Long Xuyên ngày 12 tháng 12 năm 1877

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap