PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU


Bộ tem Kỷ niệm lần thứ 61 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát hành trong giai đoạn 1951-1955, bao gồm 3 mẫu tem 100đ màu xanh, 100đ màu nâu, 200đ màu đỏ (tính cả tem không răng lẫn có răng là 6 mẫu). Tem do họa sỹ Bùi Trang Chước thiết kế với hình Bác Hồ và bản đồ cùng với ngôi sao 5 cánh. Bộ tem đã được sử dụng với các mục đích bưu chính khác nhau:

Giai đoạn 1951-1955, sử dụng làm tem cước phí (chủ yếu dùng 3 mẫu 100đ xanh không răng, 100đ nâu không răng, 200đ đỏ có răng). 3 mẫu 100đ xanh có răng, 100đ nâu có răng, 200đ đỏ không răng rất ít được sử dụng trên phong bì.

Giai đoạn 1953-1954, sử dụng làm tem thiếu cước: Đóng dấu in đè T.T để thu cước phí những bưu phẩm đã gửi qua bưu điện nhưng không dán tem hoặc có dán nhưng không đủ giá cước.

Giai đoạn 1954-1956, in đè lại giá tiền mới thay thế tiền cũ trên những mẫu tem này.

Do các tài liệu ghi lại không đầy đủ nên rất hạn chế về thông tin về bộ tem này, đặc biệt là các mẫu tem T.T và tem in lại giá tiền. Trong cuốn Danh mục tem Bưu chính Việt Nam 1945-2005 do Công ty tem Việt Nam biên soạn liệt kê 4 mẫu tem T.T (3 mẫu tem Bác Hồ bản đồ và 1 mẫu tem sản xuất tiết kiệm) được phát hành năm 1954 với 4 kiểu dấu T.T khác nhau. Còn trong cuốn Danh mục tem Bưu chính nước V.N.D.C.C.H 1945-1975 do Hội Tem Việt Nam cùng với Công ty Tem Việt Nam đồng biên soạn có bổ sung thêm 1 mẫu dấu T.T. Đối với tem in đè giá tiền, cuốn Danh mục tem 1945-2005 chỉ nêu ra 1 dạng in đè giá tiền, còn cuốn Danh mục tem Bưu chính nước V.N.D.C.C.H 1945-1975 phát hành trước đó nêu ra 3 dạng in đè giá tiền.

Ngày phát hành đầu tiên hiện cũng không thống nhất giữa các danh mục tem: Danh mục Scott và Stanley Gibbons đều cho rằng có 2 đợt phát hành, một đợt vào 1951 (100đ xanh không răng, 100đ nâu không răng, 200đ có răng), đợt còn lại vào 1955 (100đ xanh có răng, 100đ nâu có răng, 200đ đỏ không răng). Danh mục của Yvert thì cho rằng chỉ có 1 đợt phát hành vào 1951. Danh mục tem Bưu chính Việt Nam 1945-2005 cũng chỉ đưa ra 1 đợt phát hành vào năm 1951.

Tất cả những nội dung trên sẽ lần lượt có câu trả lời qua các bài nghiên cứu của tôi trong các phần tiếp theo.

Xuyên suốt trong đề tài nghiên cứu của tôi về bộ tem này tôi sẽ dùng 6 mẫu để làm phạm vi nghiên cứu. 6 mẫu này tôi chia thành 2 đợt theo tiêu chí thời gian phát hành + mức độ phổ biến của các mẫu tem. Theo thời gian phát hành: 2 mẫu 100đ xanh không răng và 100đ nâu không răng phát hành năm 1951 nên tôi phân loại vào phát hành đợt 1. Theo mức độ phổ biến, mẫu 200đ đỏ có răng dù phát hành năm 1952 nhưng tôi vẫn xếp vào đợt 1 bởi số lượng phát hành lớn. Những mẫu còn lại (100đ xanh có răng, 100đ đỏ có răng, 200đ đỏ không răng) tôi phân loại vào phát hành đợt 2.

PHÁT HÀNH ĐỢT 1

100đ xanh không răng | Phát hành 1951

100đ nâu không răng | Phát hành 1951

200đ đỏ có răng | Phát hành 1952

PHÁT HÀNH ĐỢT 2

100đ xanh có răng | Phát hành 1952

100đ nâu có răng | Phát hành 1952

200đ đỏ không răng | Phát hành 1952

Tôi hy vọng chủ đề nghiên cứu của tôi sẽ mang đến những kiến thức sâu sắc không chỉ về chủng loại, năm phát hành, cách phân biệt tem thật và tem giả mà còn mở rộng ra những hiểu biết về tem T.T và tem in đè giá tiền trong giai đoạn đầu lịch sử bưu chính Việt Nam vốn còn rất hạn chế về thông tin.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap