In đè giá tiền dạng 2 | Kiểu 3 | Màu đen | Những mẫu in đè đặc biệt


   

Đặc điểm dấu in đè giá tiền

Nét chữ: nhỏ | Vị trí: góc dưới cùng bên phải | Năm phát hành: tháng 12/1954

Kích thước: In đè 10đ (5x4mm), In đè 20đ (6x4mm)

Màu sắc: g

Khác với in đè giá tiền kiểu 1 và kiểu 2, in đè giá tiền kiểu 3 ít hơn hẳn các lỗi do sơ xuất trong quá trình đóng dấu. Tôi cho rằng quá trình kiểm duyệt cũng như công tác hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ ở thời điểm này tốt hơn các lần trước. Tôi chỉ thấy in đè thiếu giá tiền là có tồn tại với số lượng rất ít, các trường hợp đóng dấu lộn ngược hay dấu in đè ở vị trí khác gần như không có.

THIẾU DẤU IN ĐÈ

In đè giá tiền Kiểu 3 màu đen | 100đ xanh | Tem bên phải thiếu dấu in đè

In đè giá tiền Kiểu 3 màu đen | 200đ brick-red | Tem bên phải thiếu dấu in đè


Bài viết này tôi viết dành để chia sẻ và tặng tới những người yêu thích tem. Tôi luôn để mở và không nghiêm cấm hành vi copy, sao chép nội dung hay ảnh từ bài viết này. Các bức ảnh cũng được tôi scan nguyên gốc từ trong bộ sưu tầm và tôi cũng không ký hay đóng dấu tên cá nhân của mình lên tất cả các bức ảnh.

Các bạn sưu tầm tem về chủ đề này cũng đừng ngần ngại liên hệ tới tôi để được trợ giúp về cách chơi dòng tem này, cách phân biệt thật giả cũng như xác định giá trị từng con tem.

Email: collectvn@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap