In đè giá tiền dạng 2 | Kiểu 2 | Màu xanh | Bì thư kỷ niệm


Bì thư kỷ niệm đóng dấu ngày 18/12/1954

Bì thư kỷ niệm với 3 kiểu in đè giá tiền

Bì thư kỷ niệm với dấu nhật ấn Hà Nội 9/10/1954, rõ ràng ngày tháng được backdate lại

Bì thư với khối 4 in đè 20đ màu xanh kiểu 2, nét in đè bị nhòe do sử dụng loại mực acid

In đè 10đ kiểu 2 màu xanh và in đè 10đNH trên một phong bì kỷ niệm


Bài viết này tôi viết dành để chia sẻ và tặng tới những người yêu thích tem. Tôi luôn để mở và không nghiêm cấm hành vi copy, sao chép nội dung hay ảnh từ bài viết này. Các bức ảnh cũng được tôi scan nguyên gốc từ trong bộ sưu tầm và tôi cũng không ký hay đóng dấu tên cá nhân của mình lên tất cả các bức ảnh.

Các bạn sưu tầm tem về chủ đề này cũng đừng ngần ngại liên hệ tới tôi để được trợ giúp về cách chơi dòng tem này, cách phân biệt thật giả cũng như xác định giá trị từng con tem.

Email: collectvn@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap