In đè giá tiền dạng 3 | In đè màu đỏ


 

Đặc điểm dấu in đè giá tiền

Kích thước: 10 x 6 mm | Chiều cao chữ: 4 mm | Khoảng cách từ chữ tới cạnh hình chữ nhật: 1 mm

Ở kiểu in đè 10đ, chữ “đ” thấp hơn

Năm phát hành: 1956 | Vị trí in đè: Bên trái + bên phải

Màu sắc:

Giống như mẫu in đè giá tiền màu đen, mẫu in đè giá tiền 10đ, 20đ dạng 3 màu đỏ xuất hiện trên cả vị trí bên trái và bên phải tem. Kiểu in đè màu đỏ có 2 loại mực: mực acid (mực in bị loang) và mực non-acid (mực in không bị loang). Cả hai loại mực này đều xuất hiện trên vị trí bên trái và bên phải.

TABLE 1: CÁC MẪU TEM IN ĐÈ DÙNG MỰC ACID

Mẫu tem 100đ xanh 100đ nâu 200đ đỏ brick-red 200đ carmine
Có răng Không răng Có răng Không răng Có răng Không răng Có răng Không răng
Vị trí bên trái x
Vị trí bên phải x x x

TABLE 2: CÁC MẪU TEM IN ĐÈ DÙNG MỰC NON-ACID

Mẫu tem 100đ xanh 100đ nâu 200đ đỏ brick-red 200đ carmine
Có răng Không răng Có răng Không răng Có răng Không răng Có răng Không răng
Vị trí bên trái x x x x
Vị trí bên phải x x x

Để đưa ra hình minh họa, tôi không chia theo in đè trên tem không răng và tem có răng mà tôi phân loại theo đợt phát hành của bộ tem phổ thông. Cụ thể như sau:

    • In đè giá tiền dạng 3 trên các mẫu tem phát hành đợt 1: 100đ xanh không răng, 100đ nâu không răng, 200đ đỏ có răng.
    • In đè giá tiền dạng 3 trên các mẫu tem phát hành đợt 2: 100đ xanh có răng, 100đ nâu có răng, 200đ đỏ không răng.

Tại sao tôi lại phân chia như vậy? Bởi trong tất cả những kiểu in đè giá tiền hoặc T.T, in đè trên những mẫu tem phát hành đợt 2 luôn có số lượng ít hơn những mẫu tem phát hành đợt 1.

IN ĐÈ VỊ TRÍ BÊN TRÁI | MỰC NON-ACID | TEM PHỔ THÔNG PHÁT HÀNH ĐỢT 1

In đè giá tiền 10đ dạng 3 | Mực non-acid (không bị loang) màu đỏ | 100đ xanh không răng CTO | Vị trí bên trái

In đè giá tiền 10đ dạng 3 | Mực non-acid (không bị loang) màu đỏ | 100đ xanh không răng | Vị trí bên trái

In đè giá tiền 10đ dạng 3 | Mực non-acid (không bị loang) màu đỏ | 100đ nâu không răng | Vị trí bên trái

In đè giá tiền 20đ dạng 3 | Mực non-acid (không bị loang) màu đỏ | 200đ đỏ carmine có răng | Vị trí bên trái

IN ĐÈ VỊ TRÍ BÊN TRÁI | MỰC ACID | TEM PHỔ THÔNG PHÁT HÀNH ĐỢT 2

In đè giá tiền 10đ dạng 3 | Mực acid (bị loang) màu đỏ | 100đ nâu có răng | Vị trí bên trái

IN ĐÈ VỊ TRÍ BÊN PHẢI | MỰC ACID | TEM PHỔ THÔNG PHÁT HÀNH ĐỢT 1

In đè giá tiền 10đ dạng 3 | Mực acid (bị loang) màu đỏ | 100đ nâu không răng | Vị trí bên phải

In đè giá tiền 20đ dạng 3 | Mực acid (bị loang) màu đỏ | 200đ đỏ brick-red có răng | Vị trí bên phải

In đè giá tiền 20đ dạng 3 | Mực acid (bị loang) màu đỏ | 200đ đỏ carmine có răng | Vị trí bên phải

In đè giá tiền 20đ dạng 3 | Mực acid (bị loang) màu đỏ | Khối 4 200đ đỏ carmine có răng | Vị trí bên phải

IN ĐÈ VỊ TRÍ BÊN PHẢI | MỰC NON-ACID | TEM PHỔ THÔNG PHÁT HÀNH ĐỢT 1

In đè giá tiền 20đ dạng 3 | Mực non-acid (không bị loang) màu đỏ | 200đ đỏ brick-red có răng | Vị trí bên phải

IN ĐÈ VỊ TRÍ BÊN PHẢI | MỰC NON-ACID | TEM PHỔ THÔNG PHÁT HÀNH ĐỢT 2

In đè giá tiền 10đ dạng 3 | Mực non-acid (không bị loang) màu đỏ | 100đ nâu có răng | Vị trí bên phải


Bài viết này tôi viết dành để chia sẻ và tặng tới những người yêu thích tem. Tôi luôn để mở và không nghiêm cấm hành vi copy, sao chép nội dung hay ảnh từ bài viết này. Các bức ảnh cũng được tôi scan nguyên gốc từ trong bộ sưu tầm và tôi cũng không ký hay đóng dấu tên cá nhân của mình lên tất cả các bức ảnh.

Các bạn sưu tầm tem về chủ đề này cũng đừng ngần ngại liên hệ tới tôi để được trợ giúp về cách chơi dòng tem này, cách phân biệt thật giả cũng như xác định giá trị từng con tem.

Email: collectvn@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap