In đè giá tiền dạng 3 | In đè màu đen

IN ĐÈ GIÁ TIỀN DẠNG 3


IN ĐÈ MÀU ĐEN

 

Đặc điểm dấu in đè giá tiền

Kích thước: 10 x 6 mm | Chiều cao chữ: 4 mm | Khoảng cách từ chữ tới cạnh hình chữ nhật: 1 mm

Ở kiểu in đè 10đ, chữ “đ” thấp hơn

Năm phát hành: 1956 | Vị trí in đè: Bên trái + bên phải

Màu sắc:

In đè giá tiền dạng 3 được phát thay thế cho in đè giá tiền dạng 2 nhỏ và khó đọc. Dấu in đè được in lại to hơn và nằm trong khung trong hình chữ nhật. Vị trí nằm ở bên trái + bên phải và xuất hiện trên cả tem có răng + tem không răng trong đó mẫu in đè 20đ vị trí bên phải trên tem 200đ đỏ không răng cực kỳ hiếm.

Theo danh mục của Stanley Gibbons, Yvert, dạng in đè này được phát hành tháng 5/1956, trong khi danh mục của Scott in năm phát hành vào tháng 10/1954. Về điểm này tôi cho rằng Gibbons và Yvert đúng hơn bởi theo tôi in đè giá tiền dạng 3 chắc chắn phải phát hành sau in đè giá tiền dạng 2. Danh mục tem bưu chính Việt Nam 1945-1975 của tác giả Trần Nguyên không ghi năm phát hành nhưng ở phần header tôi có thấy ghi năm 1954. Tôi cho rằng có thể do bác Trần Nguyên gộp 3 kiểu in đè giá tiền chung vào với nhau nên đã không thể hiện được năm phát hành.

TABLE 1: IN ĐÈ GIÁ TIỀN DẠNG 3 MÀU ĐEN TRÊN CÁC MẪU TEM

Mẫu tem 100đ xanh 100đ nâu 200đ đỏ brick-red 200đ carmine
Có răng Không răng Có răng Không răng Có răng Không răng Có răng Không răng
Vị trí bên trái x x x x x x x
Vị trí bên phải x x x x x

Để đưa ra hình minh họa, tôi không chia theo in đè trên tem không răng và tem có răng mà tôi phân loại theo đợt phát hành của bộ tem phổ thông. Cụ thể như sau:

    • In đè giá tiền dạng 3 trên các mẫu tem phát hành đợt 1: 100đ xanh không răng, 100đ nâu không răng, 200đ đỏ có răng.
    • In đè giá tiền dạng 3 trên các mẫu tem phát hành đợt 2: 100đ xanh có răng, 100đ nâu có răng, 200đ đỏ không răng.

Tại sao tôi lại phân chia như vậy? Bởi trong tất cả những kiểu in đè giá tiền hoặc T.T, in đè trên những mẫu tem phát hành đợt 2 luôn có số lượng ít hơn những mẫu tem phát hành đợt 1.

IN ĐÈ VỊ TRÍ BÊN TRÁI | TEM PHỔ THÔNG PHÁT HÀNH ĐỢT 1

In đè giá tiền 10đ dạng 3 | Màu đen | 100đ xanh không răng | Vị trí bên trái

Scott: 37 | Stanley Gibbons: N46 | Yvert: 96G | Michel: 40a

In đè giá tiền 10đ dạng 3 | Màu đen | 100đ nâu không răng | Vị trí bên trái

Scott: 36 | Stanley Gibbons: N48 | | Yvert: 96H | Michel: 39a

In đè giá tiền 20đ dạng 3 | 200đ đỏ brick-red có răng| Vị trí bên trái

Scott: 38 | Stanley Gibbons: N49 | Yvert: 96M | Michel: 41a

In đè giá tiền 20đ dạng 3 | 200đ đỏ carmine có răng| Vị trí bên trái

Scott, Stanley Gibbons, Yvert: đều chưa có mã trong danh mục | Michel: 41b

IN ĐÈ VỊ TRÍ BÊN TRÁI | TEM PHỔ THÔNG PHÁT HÀNH ĐỢT 2

In đè giá tiền 10đ dạng 3 | Màu đen | 100đ xanh có răng | Vị trí bên trái

Yvert: 96K | Scott, Stanley Gibbons: không có mã

In đè giá tiền 10đ dạng 3 | 100đ nâu có răng | Vị trí bên trái

Yvert: 96L | Scott, Stanley Gibbons: không có mã

In đè giá tiền 20đ dạng 3 | Màu đen | 200đ đỏ brick-red không răng | Vị trí bên trái

Yvert: 96J | Scott, Stanley Gibbons: không có mã

In đè giá tiền 20đ dạng 3 | Màu đen | 200đ đỏ brick-red không răng | Vị trí bên trái

IN ĐÈ Ở VỊ TRÍ BÊN PHẢI

Ở vị trí bên phải, in đè giá tiền dạng 3 màu đen hay gặp trên các mẫu tem phổ thông phát hành trong đợt 1, bao gồm: 100đ xanh không răng, 100đ nâu không răng, 200đ đỏ có răng. Vị trí bên phải các mẫu tem phổ thông phát hành đợt 2 tôi thấy tương đối ít gặp, hiện tôi mới thấy có trên mẫu 200đ đỏ brick-red không răng.

In đè giá tiền 10đ dạng 3 | Màu đen | 100đ xanh không răng | Vị trí bên phải

In đè giá tiền 10đ dạng 3 | Màu đen | 100đ nâu không răng | Vị trí bên phải

In đè giá tiền 20đ dạng 3 | Màu đen | 200đ đỏ brick-red có răng | Vị trí bên phải

In đè giá tiền 20đ dạng 3 | Màu đen | 200đ đỏ carmine có răng | Vị trí bên phải

In đè giá tiền 20đ dạng 3 | Màu đen | 200đ đỏ brick-red không răng | Vị trí bên phải


Bài viết này tôi viết dành để chia sẻ và tặng tới những người yêu thích tem. Tôi luôn để mở và không nghiêm cấm hành vi copy, sao chép nội dung hay ảnh từ bài viết này. Các bức ảnh cũng được tôi scan nguyên gốc từ trong bộ sưu tầm và tôi cũng không ký hay đóng dấu tên cá nhân của mình lên tất cả các bức ảnh.

Các bạn sưu tầm tem về chủ đề này cũng đừng ngần ngại liên hệ tới tôi để được trợ giúp về cách chơi dòng tem này, cách phân biệt thật giả cũng như xác định giá trị từng con tem.

Email: collectvn@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap