In đè giá tiền dạng 2 | Phân loại


Các mẫu tem in đè giá tiền dạng 2 được phát hành vào cuối năm 1954 với 3 màu đen, xanh, đỏ để thay thế cho in đè giá tiền dạng 1 nhỏ và khó nhìn. Phân theo kiểu in đè sẽ có 3 kiểu khác nhau về font chữ. Ở hai kiểu in đè đầu tiên, font chữ thuộc họ San-Serif. Từ “Sans” trong tiếng Pháp có nghĩa là “Không”, “Serif” là kiểu chữ có một nét được thêm vào phần đầu hoặc phần cuối trong nét chính của một chữ, San-Serif như vậy là kiểu chữ không có chân. Kiểu in đè thứ 3 là Semi-Serif vì số 1 có nét móc ở bên trái ở trên đầu, tuy nhiên phần chân lại không có.

KIỂU 1 | NÉT CHỮ NGHIÊNG, ĐẬM, NHÒE

 

Đặc điểm dấu in đè giá tiền

Nét chữ nghiêng, đậm, nhòe | Vị trí: góc dưới bên phải | Năm phát hành: tháng 12/1954

Kích thước: In đè 10đ (4x 4mm), In đè 20đ (6x4mm)

Màu sắc:  

Đây là kiểu in đè thường gặp nhất trong 3 kiểu in đè giá tiền dạng 2. Đặc điểm của kiểu in đè này là chữ nghiêng, không phải do đóng dấu nghiêng mà bản thân con dấu bị nghiêng so với trục của nó nên dù có đóng thẳng vẫn có cảm giác hơi nghiêng. Nét chữ to, đậm và bị nhòe, font chữ giống như Arial. Về màu sắc in đè, hiện tôi chỉ thấy có 2 màu đen và đỏ mà chưa thấy in đè màu xanh tồn tại ở kiểu 1 này. Kiểu in đè màu đỏ tôi cũng chỉ thấy tồn tại trên 2 mẫu 100đ xanh và 100đ nâu, không thấy xuất hiện trên mẫu 200đ đỏ. Tôi xin thống kê lại những mẫu in đè kiểu 1 trên các mẫu tem như sau:

TABLE 1: IN ĐÈ KIỂU 1 TRÊN CÁC MẪU TEM

MẪU TEM MÀU SẮC IN ĐÈ
Mẫu tem Loại răng Đen Xanh Đỏ
100đ xanh Có răng x x
Không răng x
100đ nâu Có răng x
Không răng x x
200đ đỏ gạch brick-red Có răng x
Không răng
200đ đỏ son carmine Có răng x
Không răng

Để tìm hiểu chi tiết hơn về những kiểu in đè này, các bạn có thể xem ở trong 2 bài viết: Kiểu 1 | In đè giá tiền màu đenKiểu 1 | In đè giá tiền màu đỏ. Dưới đây là mẫu hình minh họa.

HÌNH MINH HỌA IN ĐÈ GIÁ TIỀN KIỂU 1

In đè 10đ đen

Số 10đ hơi nghiêng

In đè 10đ đen

Số 10đ hơi nghiêng

In đè 20đ

Số 20đ hơi nghiêng

In đè 10đ đỏ

Số 10đ hơi nghiêng

KIỂU 2 | NÉT CHỮ THẲNG, ĐẬM & RÕ NÉT

 

Đặc điểm dấu in đè giá tiền

Nét chữ thẳng, đậm, rõ nét | Vị trí: góc dưới bên phải | Năm phát hành: tháng 12/1954

Kích thước: In đè 10đ (4x 4mm), In đè 20đ (6x4mm)

Màu sắc:    

In đè Kiểu 1 và Kiểu 2 khá giống nhau, khác biệt duy nhất ở nét chữ: kiểu in đè thứ nhất chữ hơi nghiêng, nét đậm và nhòe; nét mực ở kiểu in đè thứ 2 nhìn rõ hơn, chữ thẳng không nghiêng, số “0” nét cũng phình to ở thân và thu nhỏ dần ở phần đầu và đáy, khác với in đè ở kiểu 1 nét to đều nhau.

Cá nhân tôi cho rằng in đè kiểu 2 ra sau in đè kiểu 1 bởi lẽ: Kiểu 1 về cơ bản đã hoàn thành sứ mệnh của mình là thay thế cho dạng in đè đNH vốn mờ và nhỏ. Rút kinh nghiệm, lần này bưu điện đã cho sản xuất con dấu rất đậm để nhìn cho rõ. Tuy nhiên, đậm thì có đậm rồi nhưng nhìn chưa được rõ bởi con dấu nhỏ, mực in bị lem nên khó đọc các con số. In đè kiểu 2 rõ ràng tốt hơn kiểu 1 rất nhiều, không rõ bưu điện có thay đổi chất liệu làm con dấu không. Ví dụ như thay cốt gỗ chẳng hạn. Tất nhiên đây chỉ là suy luận của cá nhân tôi.

TABLE 2: IN ĐÈ KIỂU 2 TRÊN CÁC MẪU TEM

MẪU TEM MÀU SẮC IN ĐÈ
Mẫu tem Loại răng Đen Xanh Đỏ
100đ xanh Có răng x
Không răng x x
100đ nâu Có răng
Không răng x x
200đ đỏ gạch brick-red Có răng x x
Không răng x
200đ đỏ son carmine Có răng x x
Không răng x

Tất cả các catalogue của Scott, Yvert, Stanley Gibbons đều gộp hai kiểu in đè số 1 và số 2 chung lại thành một kiểu, tổng cộng chỉ có 2 kiểu in đè trong mẫu in đè giá tiền dạng 2 này. Tuy nhiên, như hình in đè được phóng to lên, đây rõ ràng là 2 kiểu in đè khác nhau.

HÌNH MINH HỌA IN ĐÈ GIÁ TIỀN KIỂU 2

In đè 10đ đen

Số 10đ thẳng, số 0 nét phình to ở thân

In đè 10đ xanh

Số 10đ thẳng, số 0 nét phình to ở thân

In đè 20đ xanh

Số 20đ thẳng, số 0 nét phình to ở thân

In đè 10đ đỏ

Số 10đ thẳng, số 0 nét phình to ở thân

KIỂU 3 | NÉT CHỮ MẢNH, SỐ 1 CÓ MÓC BÊN TRÁI

     

Đặc điểm dấu in đè giá tiền

Nét chữ mảnh, số 1 có mũ trên đầu | Vị trí: góc dưới cùng bên phải | Năm phát hành: tháng 12/1954

Kích thước: In đè 10đ (5x4mm), In đè 20đ (6x4mm)

Màu sắc:    

Kiểu in đè này có nét nhỏ hơn, cách phân biệt dễ nhất ở kiểu in đè này là số 1 có mũ ở trên đầu mà 2 kiểu in đè trước đó không có, kích thước in đè 10đ ở kiểu 3 cũng lớn hơn (5x4mm) so với (4x4mm) ở kiểu 1 và 2. Font chữ sử dụng thuộc họ Semi-Serif bởi vì số 1 có nét móc ở trên đầu. Ở mẫu in đè 20đ, catalogue của Michel phân loại font chữ ở in đè kiểu 3 này là font chữ họ Roman, khác với bộ font chữ Gothic ở in đè kiểu 1 và kiểu 2. Tuy nhiên, khi phân tích về font chữ, cả 3 loại font chữ trên mẫu 20đ đều không phải là Gothic hay Roman.

HÌNH MINH HỌA IN ĐÈ GIÁ TIỀN KIỂU 3

In đè 10đ đen

Số 1 có mũ bên trái

In đè 10đ đen

Số 1 có mũ bên trái

In đè 20đ đen

Nét chữ mảnh

In đè 10đ đỏ

Số 1 có mũ bên trái

IN ĐÈ GIÁ TIỀN DẠNG 2 TRONG DANH MỤC CỦA SCOTT, YVERT, GIBBONS

Danh mục Scott thống kê dạng in đè này tồn tại 3 màu: Đen, xanh, đỏ nhưng không đưa ra phân loại thành các kiểu in đè khác nhau cũng như in đè trên tem không răng hay có răng. Danh mục Scott ghi in đè giá tiền dạng 2 phát hành vào tháng 10/1954 cũng không chính xác, tôi cho rằng thời điểm phát hành kiểu in đè giá tiền dạng 2 này vào tháng 12/1954.

In đè giá tiền dạng 2 trong danh mục Scott

Danh mục của Stanley Gibbons thống kê chi tiết hơn, trong đó có chỉ ra in đè 10đ dạng 2 trên mẫu 100đ xanh có răng (hiếm), hay cặp tem in đè 20đ một bên có dấu một bên không có dấu, hay in đè 10đ xanh trên mẫu 200đ đỏ là những kiểu in đè hiếm. Gibbons cũng chỉ ra vị trí in đè cũng xuất hiện ở các vị trí khác ngoài vị trí dưới cùng bên phải mang tính phổ biến và mẫu in đè 20đ có hai kiểu. Kiểu in đè 10đ đỏ trên mẫu 100đ xanh tồn tại kiểu in ngược, kiểu in đè 10đ đen trên mẫu 100đ xanh có in đè lộn ngược và in đè 2 lần, 20đ in đè lên 10đ trên mẫu 200đ đỏ.

In đè giá tiền dạng 2 trong danh mục Stanley Gibbons

Danh mục Yvert cũng thống kê in đè giá tiền dạng 2 có đủ 3 màu: đen, xanh, đỏ và một số kiểu in đè đặc biệt như: in đè 10đ trên mẫu 100đ xanh và 100đ nâu có răng. Yvert cũng chỉ ra có 2 dạng in đè nhưng không có hình minh họa.

In đè giá tiền dạng 2 trong danh mục Yvert


Bài viết này tôi viết dành để chia sẻ và tặng tới những người yêu thích tem. Tôi luôn để mở và không nghiêm cấm hành vi copy, sao chép nội dung hay ảnh từ bài viết này. Các bức ảnh cũng được tôi scan nguyên gốc từ trong bộ sưu tầm và tôi cũng không ký hay đóng dấu tên cá nhân của mình lên tất cả các bức ảnh.

Các bạn sưu tầm tem về chủ đề này cũng đừng ngần ngại liên hệ tới tôi để được trợ giúp về cách chơi dòng tem này, cách phân biệt thật giả cũng như xác định giá trị từng con tem.

Email: collectvn@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap