Bưu cục Đông Dương

Bác Hồ giấy dó

In đè 50đ chữ nhỏ

0

Dạng in đè này có kích thước 7 x 12 mm, so với kích thước tiêu chuẩn là 9 x 14.5 mm. Chữ “ĐỒNG” có chiều cao 2 mm, chỉ bằng một nửa chiều cao chữ “BƯU CHÍNH”. So với 2 kiểu in đè 50đ dạng 1 và dạng 2, kiểu in đè 50đ chữ nhỏ hiếm hơn hẳn. Cho …

In đè 50đ giả

0

Không có tài liệu chính thống về những mẫu tem in đè giả này. Xưa nay vẫn là thế, các cơ quan bưu chính, các hiệp hội không bao giờ lên tiếng về những con tem giả để bảo vệ người chơi. Chỉ có người chơi lên tiếng về những con tem giả, rồi các quan chức hiệp hội lại …

Chuyến bay hàng không

Lịch sử chuyến bay

Phần này tôi cố gắng liệt kê tất cả những chuyến bay hàng không xuyên suốt lịch sử bưu chính Đông Dương. Vì có quá nhiều chuyến bay nên tôi sẽ update các chuyến bay quốc tế trước, bao gồm cả các chuyến bay tới Đông Dương, chuyến bay nội địa tôi update sau. Dù biết chưa thể đầy đủ …

Chuyến bay kỷ niệm

Phần này tôi xin tổng hợp lại tất cả các chuyến bay có dấu kỷ niệm trong lịch sử bưu chính Đông Dương, được xắp sếp theo trình tự thời gian. Bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về chuyến bay nào xin click vào đường link bài viết của mỗi chuyến bay. Thời gian Chuyến bay 20-27 April 1921 …

Chuyến bay của Costes, Codos, Bellonte 19/2/1929 với Dragon d’Annam

Ngày 19/2/1929, có 2 chuyến bay cùng xuất phát từ Pháp hướng tới Đông Dương, một của Paillard & Le Brix (xuất phát lúc 1h21 sáng từ Itres), một của Costes, Codos, Bellonte (xuất phát lúc 17h53 chiều tại Paris). Tuy đều không thành công nhưng Costes, Codos, Bellonte kém may mắn hơn khi động cơ bị dừng hoạt động …

Chuyến bay France-Indochine của Paillard & Le Brix, rơi tại Rangoon ngày 26/2/1929

Chuyến bay từ Pháp tới Đông Dương từ ngày 19/2/1929 tới 26/2/1929 là chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Pháp và các thuộc địa vùng viễn Đông. Nó được thực hiện bởi phi công Antoine Paillard, hoa tiêu Joseph Le Brix, nhân viên cơ khí Camille Jousse. Tuy không thành công nhưng mở ra một chương mới cho thập …

Chuyến bay hàng không

Lịch sử chuyến bay

0

Phần này tôi cố gắng liệt kê tất cả những chuyến bay hàng không xuyên suốt lịch sử bưu chính Đông Dương. Vì có quá nhiều chuyến bay nên tôi sẽ update các chuyến bay quốc tế trước, bao gồm cả các chuyến bay tới Đông Dương, chuyến bay nội địa tôi update sau. Dù biết chưa thể đầy đủ …

Chuyến bay kỷ niệm

0

Phần này tôi xin tổng hợp lại tất cả các chuyến bay có dấu kỷ niệm trong lịch sử bưu chính Đông Dương, được xắp sếp theo trình tự thời gian. Bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về chuyến bay nào xin click vào đường link bài viết của mỗi chuyến bay. Thời gian Chuyến bay 20-27 April 1921 …

Chuyến bay của Costes, Codos, Bellonte 19/2/1929 với Dragon d’Annam

0

Ngày 19/2/1929, có 2 chuyến bay cùng xuất phát từ Pháp hướng tới Đông Dương, một của Paillard & Le Brix (xuất phát lúc 1h21 sáng từ Itres), một của Costes, Codos, Bellonte (xuất phát lúc 17h53 chiều tại Paris). Tuy đều không thành công nhưng Costes, Codos, Bellonte kém may mắn hơn khi động cơ bị dừng hoạt động …

Chuyến bay France-Indochine của Paillard & Le Brix, rơi tại Rangoon ngày 26/2/1929

0

Chuyến bay từ Pháp tới Đông Dương từ ngày 19/2/1929 tới 26/2/1929 là chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Pháp và các thuộc địa vùng viễn Đông. Nó được thực hiện bởi phi công Antoine Paillard, hoa tiêu Joseph Le Brix, nhân viên cơ khí Camille Jousse. Tuy không thành công nhưng mở ra một chương mới cho thập …

Chuyến bay của Bailly, Réginensi, Marsot tháng 4/1929 | Premier Voyage Postal Par Avion Indochine France

0

Sau 2 thất bại liên tiếp đầu năm 1929: đầu tiên là Rồng An Nam từ Paris tới Sài Gòn của Costes và Bellonte (19/2/1929) rơi ngay sau khi cất cánh; tiếp đó là chiếc Bernard 197GR từ Istres tới Sài Gòn của Paillard & Le Brix (19-26/2/1929), rơi gần Rangoon, Myanma. Phải tới lần bay thứ ba, chặng bay …

Chuyến bay của Costes & Bellonte tháng 11/1929 | Voyage Retour Record Distance

0

Costes & Bellonte đã rời Hà Nội vào lúc 6h45 sáng ngày 17/11/1929 đến Le Bourget vào ngày 21/11/1929, với quãng đường hơn 12.000 km trong vòng 4 ngày và 12 giờ. 100 kg vật phẩm bưu chính, tương đương với 8.889 bức thư đã được vận chuyển trên chuyến bay này. Thông tin tóm lược về chuyến bay Khởi …

Đường thư Saigon – Paris khai thác qua tuyến Bangkok – Amsterdam | Par Malle Aerienne Hollandaise

0

Nhắc lại một chút về lịch sử để các bạn không bị nhầm lẫn giữa các chuyến bay. Trong năm 1929 đã có 3 cuộc đột kích bằng đường hàng không giữa Pháp và Đông Dương trong đó có một cuộc đột kích không thành công của Paillard, Le Brix. Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống một đầm …