Bưu cục Đông Dương

Bác hồ bản đồ

PHẦN 2: TEM THIẾU CƯỚC

Năm 1953, Nha Bưu điện – Vô tuyến điện phát hành loại tem thiếu cước. Bưu điện không bán loại tem này để dán thư khi gửi đi mà chuyên dùng để thu cước phí những bưu phẩm đã gửi qua bưu điện nhưng không dán tem hoặc có dán nhưng không đủ giá cước quy định. Thông thường đối …

In đè T.T dạng 1 | Màu đen | Hai chữ T gần nhau, dấu “.” nằm bên phải mỗi chữ T

Đặc điểm dấu T.T Hình thoi có 1 nét | Chiều dài: 19.5mm, cao: 10mm, cạnh hình thoi 11mm Chữ bên trong con dấu: T.T. (chữ T cao 3mm) | Font chữ: Semi-Serif Màu sắc: Đặc điểm của mẫu in đè này là viền hình thoi chỉ có 1 nét, hai chữ T.T thuộc kiểu Semi-Serif và có hai dấu …

In đè T.T dạng 1 | Màu xanh | Hai chữ T gần nhau, dấu “.” nằm bên phải mỗi chữ T

Đặc điểm dấu T.T Hình thoi có 1 nét | Chiều dài: 19.5mm, cao: 10mm, cạnh hình thoi 11mm Chữ bên trong con dấu: T.T. (chữ T cao 3mm) | Font chữ: Semi-Serif Màu sắc: Cũng như kiểu in đè màu đen, đặc điểm của kiểu in đè này là viền hình thoi chỉ có 1 nét, hai chữ T.T …

In đè T.T dạng 1 | Màu tím | Hai chữ T gần nhau, dấu “.” nằm bên phải mỗi chữ T

Đặc điểm dấu T.T Hình thoi có 1 nét | Chiều dài: 19.5mm, cao: 10mm, cạnh hình thoi 11mm Chữ bên trong con dấu: T.T. (chữ T cao 3mm) | Font chữ: Semi-Serif Màu sắc: Ngoài đặc trưng về màu sắc, một đặc điểm riêng khác chỉ có ở kiểu in đè T.T này đó là loại mực dùng là …