Dấu Par Avion chuyến bay Hanoi – Paris của Codos and Robida 20/1/1932


Con dấu Par Avion này sử dụng trong chuyến bay Hà Nội – Paris ngày 20/1/1932 do Codos and Robida thực hiện. Bưu điện dùng 2 con dấu dưới đây đóng trên bì thư.

Kiểu 1

Kiểu 2

2 kiểu dấu Par Avion chuyến bay Hanoi-Paris do Codos and Robida thực hiện ngày 20/1/1932

Một số bì thư chỉ đóng 1 con dấu.

Bì thư hàng không chuyến bay Codos & Robida với dấu Par Avion Kiểu 2

Trong khi một số bì thư đóng một dấu mặt trước và một dấu mặt sau.

Bì thư hàng không chuyến bay Codos & Robida với dấu Par Avion Kiểu 1 ở mặt trước và Kiểu 2 ở mặt sau

Trang thisdayinaviation.com lại viết chuyến bay khởi hành từ Hà Nội vào lúc 6h40 sáng ngày 20/1/1932 nhưng thực tế tôi thấy hầu hết các con dấu nhật ấn tại Hà Nội đóng vào lúc 18h ngày 20/1/1932.

Bì thư hàng không chuyến bay Codos & Robida với dấu nhật ấn 18h ngày 20/1/1932

Thư gửi từ Hải Phòng lên Hà Nội phải mất 1 ngày nhưng tôi chưa hiểu sao bì thư dưới đây đóng dấu nhật ấn Hải Phòng lúc 16h, trong khi giờ nhận thư muộn nhất tại Hà Nội là 18h. Hai tiếng không thể vận chuyển thư từ Hải Phòng lên Hà Nội vào thời điểm đó.

Bì thư với dấu nhật ấn Hải Phòng lúc 16h ngày 20/1/1932

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap