Cước thư hàng không nội địa


Dịch vụ thư tín hàng không xuất hiện tại Đông Dương từ đầu những năm 20 nhưng ban đầu rất ít ỏi. Cho tới cuối những năm 1929-1930, thư hàng không mới thực sự phát triển nhưng đa phần gửi đi Pháp & châu Âu. Giai đoạn nửa sau của thập niên 30 tôi mới thấy các bì thư hàng không nội địa nhiều lên.

Phụ thu hàng không 10c đối với mỗi 10 grams trước thời điểm 30/6/1932.

Ở cuối thập niên 20, phụ thu hàng không trong nước là 10c cho mỗi 10 grams.

Thư hàng không gửi từ Hà Nội tới Nha Trang vào năm 1929 có mức cước 15c, trong đó cước thư thường là 5c, phụ thu hàng không 10c

Phụ thu hàng không 5c giai đoạn 1/7/1932 – 15/2/1940.

Sau đó, phụ thu hàng không trong nước thay đổi từ 10c đối với mỗi 10 grams xuống 5c mỗi 5 grams, chưa rõ sự điều chỉnh vào ngày nào nhưng tôi cho rằng trùng với thời điểm 1/7/1932 phụ thu hàng không gửi đi Pháp thay đổi từ 60c mỗi 10 grams xuống 30c mỗi 5 grams.

Thư hàng không gửi từ Hà Nội tới Sài Gòn vào năm 1938 có mức cước 11c, trong đó cước thư thường là 6c, phụ thu hàng không 5c

Ở trong bài “Xứ Đông Dương” tôi đã viết: Liên bang Đông Dương bao gồm 6 xứ: Nam Kỳ (Cochinchine); Bắc Kỳ (Tonkin); Trung Kỳ (Annam); Lào (Laos); Campuchia (Cambodge); Quảng Châu Loan (Kouang-Tchéou-Wan); từ nội địa ở đây hàm ý 6 khu vực trên. Bì thư dưới đây gửi từ Quảng Châu tới Hà Nội qua đường hàng không, cước thư được tính theo cước hàng không trong nước.

Cước thư hàng không gửi từ Fort Bayard (Kouang-Tchéou-Wan) tới Hanoi năm 1939 là 11c, trong đó cước thư thường 6c, phụ thu hàng không 5c

Mức phụ thu hàng không 5c tồn tại trong thời gian tương đối dài. Trước đó vào năm 1934, tôi đã thấy phụ thu hàng không ở mức này.

Cước thư bảo đảm hàng không gửi từ Saigon tới Hanoi vào 17/11/1934 có mức cước 25c, trong đó: 5c cước thư thường, 15c phí bảo đảm, 5c cho dịch vủ hỏa tốc service acceléré

Phụ hu hàng không 60c năm 1949.

Cước thư hàng không gửi từ Đà Lạt tới Sài Gòn năm 1949 là 120c, trong đó 60c là cước thư thường, phụ thu hàng không 60c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap