Hà Tiên & dấu hủy CORR.D.ARM

Bưu cục Hatien được khai trương vào ngày 25 tháng 3 năm 1873. Đây là một tỉnh nằm sát biên giới Campuchia, ở phía tây nam của Nam Kỳ. Trước đây, có một văn phòng điện báo ở Hatien được chứng minh bằng hai phong bì từ năm 1870 dấu Sài Gòn ở mặt sau và bản điện báo viết tay đóng dấu Hatien. Bì thư này này đã sử dụng dấu hủy CCH và dấu hủy quân đội CORR.D.ARM.

Dấu quân hội Hà Tiên 9/2/1876

 

Cặp 15 c Alphée-Dubois hủy dấu CORR.D.ARM HATIEN ngày 14 tháng 12 năm 1882 trên một phong bì

Chữ “DEC” bị đóng ngược

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap