Dấu hủy thuộc địa CCN | N từ 2 đến 8


Loại dấuHình ảnh minh họaSử dụng tạiThời gian sử dụng
CCN2Biên Hòa
Tây Ninh
1863-1874
1866-1876
CCN3Mỹ Tho
Sadec
1864-1870; 1870-1875
1867-1870
CCN4Bà Rịa
Chợ Lèn
1864-1875
1864-1873
CCN5Gò Công1864-1873
CCN6Tây Ninh
Trà Vinh
1866-1867
1868-1872
CCN7Tong-Keou
Châu Đốc
1864-1876
1867-1876
CCN8Trảng Bàng
Tân An
1865-1868
1866

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap