Dấu bưu cục Type W1 Desrousseaux


Vào cuối năm 1951 đầu 1952, các dấu bưu cục chuyển sang dùng quốc hiệu VIET-NAM thay cho NORD VIET-NAM, CENTRE VIET-NAM, SUD VIET-NAM ở trong các dạng V và V1 trước đó. Việc thay đổi này phần nào thể hiện mong muốn của Quốc trưởng Bảo Đại tạo ra một Việt Nam thống nhất không còn chia cắt thành 3 miền: Bắc (Nord), Trung (Centre), Nam (Sud).

Do vậy, đặc trưng của các dạng nhật ấn W là tên quốc hiệu đổi thành VIET-NAM, trong đó W1 có chữ nhỏ hơn W2, các chữ cái nằm cách xa vành ngoài con dấu. W1 được sử dụng tại 2 bưu cục Hà Nội và Hải Phòng.

NHẬT ẤN TYPE W1 DESROUSSEAUX

VIET-NAM chữ nhỏ, tên bưu cục chữ nhỏ | Các chữ cái nằm xa vành ngoài con dấu

Chủ yếu tồn tại 2 bưu cục lớn Hà Nội và Hải Phòng

BƯU CỤC HẢI PHÒNG

BƯU CỤC HÀ NỘI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap