Dấu bưu cục Type L Desrousseaux


Dạng L Desrousseaux cùng loại với dạng W dùng tại Việt Nam, được sử dụng ở Lào từ năm 1953. Dạng L nhìn rất giống dạng F1 Desrousseaux với 2 vòng tròn nét liền và dấu hoa thị hai bên.

NHẬT ẤN TYPE L DESROUSSEAUX

2 vòng tròn nét liền | Dấu hoa thị 2 bên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap