Dấu bưu cục Type Ki Desrousseaux


Dạng Ki Cambodge cùng loại với dạng W dùng tại Việt Nam, chúng sử dụng tiếng Cambodge trên con dấu, đưa vào sử dụng từ năm 1953.

NHẬT ẤN TYPE Ki DESROUSSEAUX

Tên quốc gia viết bằng tiếng Cambodge, đôi lúc không có

Dấu hoa thị 2 bên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap