Dấu bưu cục Type C2 Desrousseaux | Ngày tháng viết tay


Loại nhật ấn C2 được trao cho các bưu cục ở An Nam và Bắc Kỳ mở trong giai đoạn 1886-1889. Do không nằm trong kế hoạch bưu chính nên các bưu cục địa phương đã tự sản xuất con dấu với nhiều chủng loại khác nhau, nhưng có đặc điểm chung là luôn có ngày tháng viết tay. Sau khi những con dấu theo đơn đặt hàng chuyển từ Pháp sang, loại C2 này được thu hồi dần. Do đó, thời gian sử dụng chúng chỉ kéo dài từ 9 đến 12 tháng. Cho tới nay chúng ta không biết có tất cả bao nhiêu bưu cục sử dụng con dấu tạm thời này.

NHẬT ẤN TYPE C2 DESROUSSEAUX

Dùng tạm thời trong khoảng thời gian 9-12 tháng, xuất hiện ở giai đoạn 1886-1889

Sản xuất trong nước với ngày/tháng viết tay

Bưu cục Mi-Tho | Annam

Quang-Tri | Annam – 24/8/1887

Vinh | Annam – 7/3/1887

Cho-Huyen | Annam – 22/8/1887

Vung-Lam | Annam

Dong-Dang | Tonkin – 22/7/1887

MonCay | Tonkin – 10/11/1888

Dong-Dang | Tonkin – 24/3/1887

Phu-Nho | Tonkin – 23/2/1887

Dong-Hoi | Annam

Quang-Tri | Annam – 9/7/1887

Luc-Nam | Tonkin – 17/1/1892

That-Khe | Tonkin 1887

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap