Dấu bưu cục Type F1 Desrousseaux


Nhật ấn kiểu E1 nhưng có hai dấu hoa thị hai bên được Desrousseaux phân loại vào dạng F1. E1 là dấu nhật ấn có hai vòng tròn, trong đó vòng tròn bên trong là nét liền, kích thước E1 và F1 như nhau (24-26mm). Dạng F1 được dùng tại tất cả các lãnh thổ Đông Dương: Tonkin, Cochinchine, Annam, Laos, Cambodge.

NHẬT ẤN TYPE F1 DESROUSSEAUX

2 vòng tròn, vòng tròn bên trong nét liền | Kích thước 24-26mm

Dấu hoa thị 2 bên

HaiPhong | Tonkin

Type F1 Desrousseaux

Vientiane | Laos

Type F1 Desrousseaux

NhaTrang Citadelle | Annam

Type F1 Desrousseaux

DẠNG F1(ch) DESROUSSEAUX

Dạng F1 có F1(ch) với tháng sử dụng các con số để biểu thị thay cho chữ cái. “ch” viết tắt của từ chiffres trong tiếng Pháp, có nghĩa là con số trong tiếng Việt hoặc tương đương với từ firgure trong tiếng Anh.

Tourcham | Annam

Type F1(ch) Desrousseaux

Battambang | Cambodge

Type F1(ch) Desrousseaux

Mont Bokor | Cambodge

Type F1(ch) Desrousseaux

Phnom-Penh | Cambodge

Type F1(ch) Desrousseaux

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap