Dấu bưu cục Type E3 Desrousseaux


Ở bài liền trước chúng ta đã biết dấu nhật ấn E2 Desrousseaux có vòng tròn bên trong là 12 nét đứt, hoặc số nét dao động trong khoảng từ 11 đến 14 cũng được Desrousseaux phân loại vào dạng E2. Khi số nét vòng tròn bên trong <11 hoặc >14 (có thể là 9, 10 hoặc các con số khác như 16,18, 21, 22, 32,..) được Desrousseaux phân loại vào dạng E3. Về kích thước, Dạng E3, E2 và E1 cùng có kích thước giống nhau (24-26mm).

NHẬT ẤN TYPE E3 DESROUSSEAUX

Số nét vòng tròn bên trong < 11 hoặc > 14 nét

Kích thước: 24-26mm

18 nét

22 nét

29 nét

16 nét

18 nét

10 nét (bưu cục đường thủy)

10 nét

20 nét

E3(ch) là dạng mà tháng sử dụng các con số để biểu thị thay cho chữ cái. “ch” viết tắt của từ chiffres trong tiếng Pháp, có nghĩa là con số trong tiếng Việt hoặc tương đương với từ firgure trong tiếng Anh.

DẠNG E3(ch) DESROUSSEAUX

17 nét | Tháng dùng số 3

20 nét | Tháng dùng số 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap