Dấu bưu cục Type F Desrousseaux | Vòng tròn kép cỡ lớn 24-26mm với hoa thị hai bên


Dấu nhật ấn dạng E nhưng có hoa thị hai bên được Desrousseaux phân loại vào dạng F. Dạng F có 2 loại là F1 và F2 trong đó: F1 là E1 có hoa thị; F2 là E2 có hoa thị 2 bên, còn lại giống y trang nhau. Dạng F không có F3 cải biến từ E3.

DẠNG F1 DESROUSSEAUX

Kích thuớc 24-26mm

Vòng tròn bên trong nét liền

DẠNG F2 DESROUSSEAUX

Kích thuớc 24-26mm

Vòng tròn bên trong nét đứt

Dạng F1 có (F1, ch) với tháng sử dụng các con số để biểu thị thay cho chữ cái. “ch” viết tắt của từ chiffres trong tiếng Pháp, có nghĩa là con số trong tiếng Việt hoặc tương đương với từ firgure trong tiếng Anh.

DẠNG (F1, ch) DESROUSSEAUX

Tourcham | Annam | Type (F1, ch) Desrousseaux

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap