Cước thư hàng không giai đoạn 1/7/1932-15/2/1940 | Phụ thu hàng không 30c


Kể từ 1/7/1932, phụ thu hàng không gửi đi Pháp không thay đổi nhưng thay đổi về quy cách trọng lượng thư. Nếu như trước đây, phụ thu hàng không là 60c cho mỗi 10 grams, nay được đổi thành 30 grams cho mỗi 5 grams. Việc điều chỉnh như vậy giúp cước thư hàng không trở nên rẻ hơn để người dân dễ tiếp cập với dịch vụ bưu chính đắt đỏ này. Giờ đây, chỉ cần 36c là có thể gửi thư máy bay, còn đối với bưu điện việc thu phí không bị ảnh hưởng.

Về cách tính cước không có gì thay đổi:

Cước thư hàng không = cước thư thường + phí hàng không + phí bảo đảm (nếu có) + phụ thu dịch vụ khác (nếu có).

BẢNG 1: CƯỚC THƯ HÀNG KHÔNG GỬI ĐI PHÁP GIAI ĐOẠN 1/7/1932-15/2/1940

Giai đoạnTrọng lượngCước thư thườngPhụ thu hàng khôngTổng cộngPhí bảo đảm
Từ 1/7/1932 tới 7/6/1938< 5 grams6 cents30 cents36 cents+15c
Từ 8/6/1938 tới 11/6/1939< 5 grams7 cents30 cents37 cents+15c
Từ 12/6/1939 tới 8/12/1939< 5 grams9 cents30 cents39 cents+15c
Từ 9/12/1939 [1] tới 14/6/1940< 5 grams10 cents30 cents40 cents+20c

BẢNG 2: CƯỚC THƯ HÀNG KHÔNG GỬI ĐI CHÂU ÂU GIAI ĐOẠN 1/7/1932-T4/1942

Giai đoạnTrọng lượngCước thư thườngPhụ thu hàng khôngTổng cộngPhí bảo đảm
Từ 1/7/1932 tới 30/6/1933< 5 grams10 cents30 cents40 cents+15c
Từ 1/7/1933 tới 7/6/1938< 5 grams15 cents30 cents45 cents+15c
Từ 8/6/1938 tới 11/6/1939< 5 grams18 cents30 cents48 cents+15c
Từ 12/6/1939 tới 8/12/1939< 5 grams23 cents30 cents53 cents+15c
Từ 9/12/1939 [1] tới tháng 3/1942< 5 grams25 cents30 cents55 cents+20c
Từ tháng 4/1942< 5 grams40 cents30 cents70 cents+30c

[1] Trong tài liệu của J. DESROUSSEUX, ông ghi ngày 1/12/1939 nhưng theo tài liệu Le Journal Officiel de l’Indochine, chính xác đó là ngày 9/12/1939. Một vài vật phẩm bưu chính tôi thu thập tại ngày 1/12/1939 gửi đi Pháp vẫn có mức cước là 9c, chứng tỏ ngày 9/12/1939 là chính xác. Dưới đây là một số hình minh họa cho biểu cước thư ở trên:

GIAI ĐOẠN TỪ 1/7/1932 TỚI 7/6/1938

Ở giai đoạn này, cước thư thường gửi đi Pháp giữ nguyên mức 6c, cước thư gửi đi châu Âu có một lần điều chỉnh tăng lên 15c kể từ 1/7/1933. Phí bảo đảm ổn định ở mức 15c cho tới 30/11/1939.

Mức cước 36c | Áp dụng đối với thư hàng không <5 grams gửi đi Pháp.

Do phụ thu hàng không thay đổi từ 60c/10g xuống còn 30c/5g, cước thư hàng không gửi đi Pháp kể từ 1/7/1932 chỉ còn 36c đối với thư trọng lượng dưới 5 grams thay vì 66c trước đó. Các bạn cũng sẽ chủ yếu gặp mức cước 36c ở sau thời điểm 30/6/1932 bởi hầu hết thư được gửi đi Pháp.

Cước thư máy bay gửi đi Pháp vào 22/10/1932 có mức cước 36c, trong đó 6c cước thư thường + 30c phí hàng không

Mức cước 40c | Áp dụng đối với thư hàng không < 5 grams gửi đi Ấn Độ.

Phụ thu hàng không qua Air France tới Ramnad, phía nam Ấn Độ (vùng thuộc Anh, Indes Anglaises) là 30c, cước gửi thư thường là 10c. Tổng cộng mức cước trên bì thư là 40c.

Cước thư máy bay gửi đi Ấn Độ qua Air France năm 1937 là 40c, trong đó cước thư thường 10 cents, phí hàng không 30c với trọng lượng < 5 grams

Mức cước 51c | Áp dụng đối với thư bảo đảm hàng không < 5 grams gửi đi Pháp.

Ở phần trên, các bạn đã biết cước thư hàng không gửi đi Pháp là 36c, phí bảo đảm thời kỳ này là 15c. Do vậy, cước thư bảo đảm hàng không sẽ là 51c.

Cước thư máy bay gửi bảo đảm đi Pháp năm 1933 là 51c, trong đó cước thư thường 6c, phí bảo đảm 15c, phụ thu hàng không 30c

Mức cước 66c | Áp dụng đối với thư hàng không từ 5-10 grams gửi đi Pháp.

Các bạn khi thuyết minh về cước thư hàng không 66c ở giai đoạn này cần tránh nhầm lẫn với mức cước 66c ở giai đoạn trước 1/7/1932. Cùng là mức cước 66c và cùng phụ thu hàng không 60c nhưng quy cách tính cước khác nhau: giai đoạn trước 1/7/1932 phụ thu hàng không là 60c cho mỗi 10 grams; giai đoạn sau 1/7/1932 phụ thu hàng không là 30c cho mỗi 5 grams.

Cước thư hàng không gửi đi Pháp năm 1934 là 66c, trong đó: 6c thư thường + 30c cho 5 grams đầu tiên + 30c cho 5 grams tiếp theo

Mức cước 96c | Áp dụng đối với thư hàng không từ 10-15 grams gửi đi Pháp.

90c là mức phụ thu hàng không đối với thư có trọng lượng từ 10-15 grams. Do chưa vượt quá 20 grams nên cước thư thường vẫn là 6c. Tổng cộng mức cước là 96c.

Cước thư hàng không gửi đi Pháp năm 1933: 6c thư thường + 90c phụ thu hàng không đối với thư trọng lượng 10-15 grams

GIAI ĐOẠN TỪ 8/6/1938 TỚI 11/6/1939

Mức cước 37c | Áp dụng đối với thư hàng không <5 grams gửi đi Pháp.

Kể từ 8/6/1938, cước thư thường gửi đi Pháp tăng từ 6c lên 7c, phí hàng không không thay đổi. Do vậy, cước thư hàng không tăng từ 36c lên 37c.

Cước thư máy bay gửi đi Pháp vào 26/11/1938 là 37c, trong đó cước thư thường là 7c, phí hàng không là 30c với trọng lượng < 5 grams

Mức cước 48c | Áp dụng đối với thư hàng không < 5 grams gửi đi Châu Âu.

Cũng trong giai đoạn này, cước thư thường gửi đi châu Âu tăng từ 15c lên 18c. Do vậy, cước thư hàng không gửi đi các nước châu Âu là 48c.

Cước thư máy bay gửi đi Bỉ ngày 1/7/1938 là 48c, trong đó cước thư thường là 18c, phí hàng không là 30c với trọng lượng < 5 grams

Mức cước 67c | Áp dụng đối với thư hàng không từ 5-10 grams gửi đi Pháp.

Đối với thư trọng lượng từ 5-10 grams, cước thư thường vẫn chưa thay đổi (7c), phụ thu hàng không tăng thêm 30c cho 5 grams tiếp theo. Tổng cộng mức cước sẽ là 67c.

Cước thư máy bay 5-10 grams gửi đi Pháp vào 15/4/1939 là 67c, trong đó cước thư thường 7c, phí hàng không là 30c cho 5 grams đầu tiên + 30c cho 5 grams tiếp theo

Mức cước 82c | Áp dụng đối với thư hàng không từ 5-10 grams gửi bảo đảm đi Pháp.

Cước thư hàng không 5-10 grams gửi đi Pháp như ở trên là 67c, trường hợp gửi bảo đảm sẽ cộng thêm phí bảo đảm 15c. Tổng cộng là 82c.

Cước thư máy bay 5-10 grams gửi bảo đảm đi Pháp vào 15/2/1939 là 82c, trong đó cước thư thường là 7c, phí hàng không là 30c cho 5 grams đầu tiên + 30c cho 5 grams tiếp theo, phí bảo đảm là 15c

Mức cước 127c | Áp dụng đối với thư hàng không từ 15-20 grams gửi đi thuộc địa Pháp.

Với các tính tương tự như ở trên, phụ thu hàng không sẽ tăng lên 30c cho mỗi 5 grams. Trường hợp ở bì thư dưới đây là 120c phụ thu hàng không, cộng thêm 7c cước thư thường = 127c.

Cước thư máy bay gửi đi Pháp vào 25/11/1938 có mức cước 127c, trong đó cước thư thường 7c, phí hàng không là 120c áp dụng đối với trọng lượng thư từ 15-20 grams

Một bì thư hàng không khác gửi đi Madagascar có mức cước 127c cùng giai đoạn. Madagascar là thuộc địa của Pháp, biểu cước thư thường và phụ thu hàng không áp dụng chung với mẫu quốc.

Cước thư máy bay gửi đi Madagascar (thuộc địa Pháp) vào 18/2/1939 có mức cước 127c, trong đó cước thư thường là 7c, phí hàng không là 120c áp dụng đối với trọng lượng thư từ 15-20 grams

GIAI ĐOẠN TỪ 12/6/1939 TỚI 30/11/1939

Mức cước 39c | Áp dụng đối với thư hàng không <5 grams gửi đi Pháp.

Tới ngày 12/6/1939, cước thư thường gửi đi Pháp tăng từ 7c lên 9c, phụ thu hàng không vẫn giữ nguyên mức 30c. Cước thư hàng không gửi đi Pháp do vậy tăng từ 37c lên 39c.

Cước thư hàng không gửi đi Pháp ngày 17/6/1939 là 39c, trong đó 9c là cước thư thường, 30c là mức phụ thu hàng không

Mức cước 69c | Áp dụng đối với thư hàng không từ 5-10 grams gửi đi Pháp.

Đối với thư trọng lượng từ 5-10 grams, cước thư hàng không sẽ là 69c. Với thư từ 5-10 grams, cước thư thường vẫn chưa thay đổi (9c), phụ thu hàng không tăng thêm 30c cho 5 grams tiếp theo.

Cước thư máy bay 5-10 grams gửi đi Pháp vào 19/10/1939 là 69c, trong đó cước thư thường là 9c, phí hàng không là 30c cho 5 grams đầu tiên + 30c cho 5 grams tiếp theo

Mức cước 84c | Áp dụng đối với thư hàng không từ 5-10 grams gửi bảo đảm đi Pháp.

Cước thư hàng không 5-10 grams gửi đi Pháp như ở trên là 69c, trường hợp gửi bảo đảm sẽ cộng thêm phí bảo đảm 15c. Tổng cộng là 84c.

Cước thư máy bay 5-10 grams gửi bảo đảm đi Pháp vào 31/8/1939 là 84c, trong đó cước thư thường là 9c, phí hàng không là 30c cho 5 grams đầu tiên + 30c cho 5 grams tiếp theo, phí bảo đảm là 15c

Mức cước 53c | Áp dụng đối với thư hàng không <5 grams gửi đi châu Âu.

Kẻ từ ngày 12/6/1939, cước thư gửi đi châu Âu tăng từ 18c lên 23c, phụ thu hàng không vẫn giữ nguyên mức 30c. Do vậy, thư hàng không gửi đi châu Âu tổng cộng là 53c. Mức cước này duy trì tới 30/11/1939.

Cước thư máy bay gửi đi Thụy Sĩ ngày 15/11/1939 là 53c, trong đó cước thư thường là 23c, phụ thu hàng không là 30c

Cước thư hàng không sau thời điểm 1/12/139, xin các bạn xem bài viết: Bảng phụ thu hàng không áp dụng ngày 16/2/1940.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap