Cước thư Đông Dương giai đoạn 20/2/1917-1/9/1921


Theo Điều 22, Luật Tài chính ban hành tại Pháp ngày 1/1/1917, cước thư trao đổi giữa Pháp & thuộc địa kể từ 1/1/1917 được điều chỉnh lên 15c cho 20g đầu tiên, trước đó áp dụng mức 10c. Nó có hiệu lực tại Đông Dương kể từ ngày 20/2/1917 theo một sắc lệnh của Toàn quyền Đông Dương.

Tới năm 1918, cước phí bưu chính có sự thay đổi, theo đó cước thư thường gửi đi Pháp, các thuộc địa và các vùng Pháp chiếm đóng ở Trung Quốc (trừ Quảng Châu Loan) là 15c, cước thư gửi trong cõi Đông Dương không thay đổi vẫn là 10c.

BẢNG 1: CƯỚC THƯ GỬI TRONG ĐÔNG DƯƠNG, GỬI ĐI PHÁP & THUỘC ĐỊA GIAI ĐOẠN 1914-1920

Thay đổi cước thư qua các năm1914191519161917191819191920
Cước gửi thư đi Pháp (<20g)10c10c10c10c15c15c15c
Cước gửi trong Đông Dương (<20g)10c10c10c10c10c10c10c

Cước thư gửi đi Pháp từ năm 1918 tăng lên 15c thay vì 10c trước đó

Cuối 1918 đầu 1919, Đông Dương không sử dụng tiền tệ Pháp trên tem bưu chính nữa mà chuyển sang dùng tiền thuộc địa. Giá trị quy đổi giữa hai đồng tiền là 1 Cents Đông Dương = 2,5 Centimes Pháp và 1 Piastre = 100 Cents. Mặc dù vậy, người mua tem vẫn có thể thanh toán bằng một trong 2 loại tiền tại bưu điện.

BẢNG 2: YẾT GIÁ TEM THEO ĐỒNG FRANCS PHÁP VÀ PIASTRES ĐÔNG DƯƠNG (1919-1920)

Francs (Fr)0.010.020.040.050.100.150.200.250.300.350.400.450.500.751.002.005.0010.0
Piastres ($)0.0040.0080.0160.020.040.060.080.100.120.140.160.180.200.300.400.802.004.00

Tỷ giá quy đổi 1 Cents Đông Dương = 2,5 Centimes Pháp

Do chưa kịp in lại tem mới nên các mẫu tem theo giá mặt cũ nay phải thay đổi lại theo đơn vị tiền tệ mới dưới hình thức in đè lại giá, những mẫu tem in đè này chủ yếu được sử dụng trong giai đoạn 1919-1922 trước khi phát hành tem theo giá mặt mới.

MỘT SỐ MẪU TEM IN ĐÈ LẠI GIÁ MẶT THEO TIỀN ĐÔNG DƯƠNG

In đè 2/5 cent trên 1c

In đè 4/5 cent trên 2c

Inđè 1+3/5 cent trên 4c

In đè 2 cents trên 5c

Về cơ bản, cước thư không thay đổi khi chuyển sang dùng tiền Đông Dương trên tem bưu chính. Nếu như trước đây cước thư gửi từ Đông Dương đi Pháp là 15 centimes thì nay vẫn là 15 centimes Pháp (hoặc quy đổi sang 6 cents Đông Dương). Các tem đã phát hành trước đó mà chưa in đè lại giá tiền vẫn có thể sử dụng để gửi thư nhưng được quy đổi theo tỷ giá 1 Cents Đông Dương = 2,5 Centimes Pháp. Trong bì thư dưới đây, mẫu tem cô Ba giá mặt 4c chưa được in đè lại giá tiền và vẫn được sử dụng vào năm 1919 nhưng chỉ được tính 1+3/5 cents Đông Dương.

Thư gửi từ Hà Nội tới Yunnan-Fou (Vân Nam, Trung Quốc, lúc này là lãnh địa của Pháp) có mức cước là 6 cents (15 centimes)

Tem chưa được in đè lại giá tiền vẫn có thể dùng để gửi thư nhưng phải quy đổi theo tỷ giá 1 cent Đông Dương = 2,5c Pháp. Trong bì thư trên, 15c quy đổi ra = 6 cents Đông Dương, vừa đủ cước thư thường gửi đi Pháp

BẢNG 3: CƯỚC THƯ GỬI TRONG ĐÔNG DƯƠNG, GỬI ĐI PHÁP & THUỘC ĐỊA GIAI ĐOẠN 1918-1920

Quy cách trọng lượng Indochine & Quảng Châu Pháp, thuộc địa, các vùng lãnh địa Pháp tại Trung Quốc
Franc | Piastre Franc | Piastre
– Trọng lượng < 20 grams 10 centimes | 4 cents 15 centimes | 06 cents
– Từ 20-50 grams 15 centimes | 6 cents 25 centimes | 10 cents
– Trên 100 grams 20 centimes | 8 cents 30 centimes | 12 cents
– Mỗi 50 grams tăng thêm 5 centimes | 2 cents 5 centimes | 02 cents

Đối với thư bảo đảm, cước phí = cước gửi thư thường + phí bảo đảm 25c (tương đương 10 cents).

Thư bảo đảm gửi đi Pháp giai đoạn 1918 có mức cước khởi điểm làm 40c (16 cents Đông Dương), trong đó 15c (6 cents ) là cước thư thường, 25c (10 cents) là cước phí bảo đảm

Cũng với cách tính cước như ở trên, bì thư dưới đây phải dán tới 50c Pháp (tương đương 20 cents Đông Dương) cho bức thư bảo đảm >20 grams gửi đi Algieria đầu năm 1920. Trong đó 25c (10 cents) là cước gửi thư > 20 grams, 25c (10 cents) là phí bảo đảm. Mức phụ thu 5c ở tem chữ thập đỏ không được tính vào giá cước.

Đối với thư gửi đi nước ngoài, mức cước vẫn được giữ nguyên 25c Pháp, tương đương 10 cents Đông Dương cho 20 grams đầu tiên. Phí bảo đảm là 25c, tương tự như phí bảo đảm gửi trong Đông Dương hay gửi đi Pháp.

BẢNG 4: CƯỚC THƯ GỬI ĐI NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 1918-1920

Quy cách trọng lượngMức cước Franc | Piastre
– Dưới 20 grams25c | 10 cents
– Mỗi 20 grams tăng thêm15c | 06 cents

Bì thư gửi đi Mỹ năm 1919 có mức cước là 10 cents Đông Dương (tương đương 25c Pháp cũ)

Cước thư gửi bảo đảm đi Costa Rica năm 1920 là 20 cents, trong đó 10 cents là cước gửi thư thường, 10 cents phí bảo đảm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap