Cước thư Đông Dương giai đoạn 16/4/1906-19/12/1917


Tính từ năm 1906 cho tới 1917, cước thư chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn từ 16/4/1906-27/6/1910 và 28/6/1910-1917. Trong cả 2 giai đoạn, cước bưu chính không có sự khác biệt đáng kể, chủ yếu thay đổi ở quy cách về trọng lượng thư. Phí bảo đảm cũng được giữ nguyên mức 25c trong suốt thời kỳ 1906-1917.

CƯỚC THƯ GIAI ĐOẠN 16/4/1906-27/6/1910

Cước thư giai đoạn 16/4/1906-27/6/1910Trong Đông Dương, tới Pháp & các thuộc địaCác nước trong liên minh UPU
– Trọng lượng 15 grams[1] 10c25c
– Mỗi 15 grams thêm [2]10c15c
– Phí bảo đảm25c25c

[1] Giá mặt trên tem thời kỳ 1906-1917 tính theo tiền centime (c) của Pháp nhưng bưu điện có bảng yết giá cước bưu chính theo 2 loại tiền, người gửi thư có thể thanh toán theo tiền Franc của Pháp hoặc theo tiền Đông Dương với tỷ lệ quy đổi 1 đồng giấy bạc Đông Dương Piastre = 2,5 Franc Pháp.

[2] Quy cách đối với thư: Khối lượng tối đa là 1 kilogram, diện tích không quá 45 cm2 mỗi mặt, ở dạng cuộn thì chiều dài không được quá 75 cm và đường kính không được vượt quá 10 cm.

Mốc 16/4/1906 tôi căn cứ theo đạo Luật ban hành ngày 6/3/1906, được trích từ Niên giám Hành chính Đông Dương (Bulletin Officiel l’Indochine Francaise Année 1906 No4). Trong đó có ghi rõ ngày có hiệu lực là 16/4/1906.

Một bì thư gửi nội địa đúng vào ngày mức cước trên có hiệu lực (16/4/1906) là một minh chứng cho thời điểm hiệu lực của đạo luật. Mức cước thay đổi từ 15c xuống còn 10c áp dụng cho thư dưới 15g gửi trong Đông Dương.

Thư gửi từ Hải Phòng tới Hà Nội ngà 16/4/1906, mức cước 10c áp dụng cho thư dưới 15g

Từ năm 1907-1917, mức cước cơ bản gửi trong Đông Dương, tới Pháp và các thuộc địa Pháp đều chung mức cước như nhau là 10c. Sau năm 1917 mới có sự khác biệt giữa cước gửi đi Pháp và cước gửi trong Đông Dương.

Bì thư gửi trong nước, từ Mỹ Tho tới Thới Thuận (Cần Thơ) có mức cước 10c vào năm 1910

Với mỗi 15 grams tăng thêm, mức cước sẽ cộng thêm 10c. Như vậy, cước thư thường giai đoạn 1907-1910 sẽ là bội số của 10. Dưới đây là một bì thư có mức cước 20c do trọng lượng > 15 grams và được gửi đi Pháp năm 1909.

Với trọng lượng > 15 grams, bì thư gửi từ Sài Gòn tới Pháp năm 1909 có mức cước 20c

Một bì thư bảo đảm gửi đi Đức có mức cước tới 100c do quá trọng lượng

Đối với thư bảo đảm, cách tính phí sẽ = cước thư thường + phí bảo đảm, trong đó cước thư thường thay đổi theo trọng lượng thư, còn phí bảo đảm như nhau đối với tất cả các thư dù trọng lượng có lớn tới cỡ nào. Tất nhiên là không được vượt quy cách 1kg đã nêu ở trên.

Cước thư bảo đảm gửi đi Pháp giai đoạn 1907-1917 là 35c, trong đó 15c là cước gửi thư thường, 25c là phí bảo đảm

Giai đoạn 28/6/1910-19/12/1917, mức cước cơ bản không thay đổi nhưng có thay đổi về quy cách trọng lượng thư từ mốc 15g lên 20g và kế tiếp là 50g. Các bạn có thể tham khảo Điều 44 và 46 Luật Tài chính Ban hành tại Pháp ngày 8/4/1910 có quy định về biểu cước bưu chính áp dụng tại Đông Dương qua đường link này hoặc xem bản tôi tóm tắt lại dưới đây:

BẢNG 2: CƯỚC THƯ GIAI ĐOẠN 28/6/1910-19/12/1917

Tới Đông Dương, Pháp & các thuộc địa Gửi đi nước ngoài
– Trọng lượng dưới 20 grams 10c – Trọng lượng dưới 20 grams 25c
– Từ 20-50 grams 15c – Mỗi 20 grams tăng thêm 15c
– Mỗi 50 grams tăng thêm 5c – Phí bảo đảm 25c
– Phí bảo đảm 25c    

Cước thư gửi đi nước ngoài giai đoạn 1911-1917 là 25c đối với thư trọng lượng dưới 20g

Do bị thiếu 5c nên bì thư trên bị đóng dấu phạt thiếu cước “T”. Mức cước gửi đi Thụy Sĩ là 25c

Một bức thư cũng có thể lách luật bằng cách chú thích lên phong bì chữ Imprimés (một loại hình bưu chính gửi giấy in hoặc viết tay có mức cước rẻ hơn). Bằng cách viết tay chữ “Imprimés” lên mặt trước bì thư dưới đây, người gửi đã tiết kiệm được 25c – 5c = 20c. Tất nhiên phải qua sự kiểm duyệt của nhân viên bưu điện đó là bì thư phải để mở không được dán để chắc chắn rằng thư đó đúng quy định về mức cước.

Với việc chuyến sang Imprimés, người gửi chỉ phải chịu mức cước 5c, thay vì 25c

Cước thư bảo đảm gửi đi nước ngoài thời kỳ này phổ biến ở mức 50c, trong đó 25c dành cho cước thư 20g đầu tiên, +25c phí bảo đảm

Trong khi cước thư bảo đảm gửi đi Pháp hoặc trong Đông Dương lại phổ biến ở mức 35c trong giai đoạn 1911-1917 (10c cước gửi thư thường + 25c phí bảo đảm). Các nấc tiếp theo sẽ lần lượt tăng theo bội số của 5 như 40c, 45c, 50c, 55c,..

Bì thư gửi bảo đảm đi Pháp có mức cước 40c, trong đó 15c dành cho cước thư thường >20 grams & 25c cho phí bảo đảm

Bì thư gửi bảo đảm từ Sài Gòn, Cochinchine tới Thụy Sĩ vào năm 1913. Do trọng lượng trên 20 grams nên cước thư là 40c (25c cho 20 grams đầu và 15c cho 20 grams tiếp theo), phí bảo đảm cộng thêm 25c. Tổng cộng mức cước là 65c.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap