Cước gửi Papiers d’affaires giai đoạn 1921-1925


Từ năm 1921-1925, biểu cước papiers d’affaires áp dụng như sau:

Vùng/lãnh thổ19211921-1925
Indochine & Kouang-Tchéou Wan (Quảng Châu)Như biểu cước gửi thưNhư biểu cước gửi thư
Pháp & thuộc địaNhư biểu cước gửi thưNhư biểu cước gửi thư [1]
Quốc tế25c cho 250g đầu tiên, 5c mỗi 50g tiếp theo50c cho 250g đầu tiên, 10c mỗi 50g tiếp theo

Kể từ 1921 chính thức bãi bỏ việc phân chia biểu cước dành cho các quốc gia thuộc UPU và không thuộc UPU. Tất cả các quốc gia nước ngoài không thuộc Pháp & hệ thống Pháp đều xếp chung vào một biểu cước gửi đi quốc tế.

[1] Cước thư giai đoạn 1921-1925 các bạn click vào đường link ở đây: < Click here >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap