Cước gửi Imprimés giai đoạn 18/1/1876 – 19/7/1876


GỬI TRONG INDOCHINE

Theo Sắc lệnh số 15 ngày 18/1/1876 về việc thực thi các điều 6, 7 của Luật tài chính Pháp ban hành ngày 3/8/1875, kể từ 18/1/1876 mức cước imprimés nội địa thay đổi như sau:

Gửi dưới dạng sous bande (một băng giấy quấn xung quanh)Mức cước
Trọng lượng dưới 5g2c
Từ 5-10g3c
Từ 10-15g4c
Từ 15-50g5c
Mỗi 50g tiếp theo5c

Biểu cước trên có hiệu lực tới 14/8/1878 sau khi Giám đốc sở Nội vụ ban hành Sắc lệnh số 145 tại Sài Gòn ngày 29/7/1878 sửa đổi lại biểu cước bưu chính nội địa Nam Kỳ. Vậy nên, trong giai đoạn từ 18/1/1876 – 19/7/1876 cước imprimés nội địa áp dụng theo bảng trên.

GỬI ĐI QUỐC TẾ

Nghị định ngày 16/11/1875 ban hành tại Pháp sửa đổi biểu cước gửi đi quốc tế trong đó bổ sung thêm biểu cước bưu chính quá cảnh qua vùng Brindisi của Ý. Nghị định này có hiệu lực từ 1/1/1876 nhưng các bạn lưu ý đây là thời điểm hiệu lực tại Pháp. Tại Đông Dương, phải tới ngày 18/1/1876, giám đốc sở Nội vụ Piquet mới ký Sắc lệnh số 13 để thực thi nghị định này. Đây mới chính thức là thời điểm có hiệu lực tại Đông Dương.

Quốc gia, châu lụcTuyến hàng hải PhápKết hợp tuyến hàng hải Pháp & AnhQua Brindisi, Ý
Pháp & Algieria12c12c15c
Réunion, Sainte-Marie thuộc Madagascar14c25c
Mayotte & Nossi-Bé, Nouvelle-Calédonie25c
Thuộc địa Pháp tại châu Mỹ, Sénégal, Gabon, đảo Marquises, Basses, Société30c33c
Châu Âu, Mỹ20c23c
Thổ Nhĩ Kỳ (phần thuộc châu Á), Ai Cập20c
Shanghai, Yokohama14c
Thuộc địa Anh tại châu Á14c14c
Maurice & Seychelles14c
Trung Quốc (trừ Shanghai), Philippines, Nhật Bản (trừ Yokohama), Malacca, Malaysia, Mariannes, Thái Lan14c
Nouvelle-Galles-du-Sud, Vicroria, Queensland, Australie, Nouvelle-Zélande14c
Phần còn lại của châu Á & Australia14c
Brasil25c28c
Vịnh Bonne-Espérance, Côte de Guinée, Port-Natal, Sainte Hélène, Sierra-Leone, đảo Falkland, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Canada, đảo du Prince-Édouard, Terre-Neuve25c28c
Jamaique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Trinité, Guyane, Curacao25c28c

Dấu gạch ngang ” – ” thể hiện vùng không có biểu cước. Mức cước áp dụng cho mỗi 50g.

Biểu cước imprimés trên có hiệu lực trong khoảng 6 tháng bởi sau đó Pháp đã ban hành Nghị định 4/5/1876 thay thế cho Nghị định 16/11/1875. Theo Nghị định 4/5/1876, cước imprimés gửi đi Pháp, Algieria và các nước UPU được gộp chung vào với nhau. Tại Đông Dương, Nghị định này có hiệu lực từ 20/7/1876.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap