Cước gửi bưu ảnh giai đoạn 1921-1922


Ở trong bài «Cước gửi bưu ảnh giai đoạn 1918-1920», chúng ta đã biết tỷ giá Piastre/cent : Franc/centime tăng từ 1:2,5 lên 1:5 vào cuối 1920. Trong lịch sử bưu chính, tỷ giá này được giữ nguyên cho toàn bộ các năm về sau dù tỷ giá trên thực tế có thay đổi. Về giá cước, từ năm 1921 cước gửi bưu ảnh trong Đông Dương và gửi đi Pháp lại quay về áp dụng mức cước chung như nhau, cước bưu ảnh gửi đi nước ngoài tăng từ 10c lên 30c.

BẢNG 1: CƯỚC GỬI BƯU ẢNH GIAI ĐOẠN 1921-1922

Loại bưu ảnh Indochine, Pháp & các thuộc địa Nước ngoài
Tiền Pháp Tiền Đông Dương Tiền Pháp Tiền Đông Dương
Bưu ảnh có lời nhắn <5 từ 15c 3 cents 30c 6 cents
Bưu ảnh có lời nhắn không hạn chế 20c 4 cents 30c 6 cents

Dưới đây là một số postcards minh họa:

Cước bưu ảnh gửi đi Pháp năm 1921 là 4 cents Đông Dương (tương đương với 20c Pháp)

Mặc dù tem in theo giá tiền Đông Dương đưa vào sử dụng từ cuối 1918, đầu 2019 nhưng những tem bán đã ra công chúng mà chưa được bưu điện in đè lại giá tiền vẫn có thể được sử dụng. Tỷ giá quy đổi tại thời điểm gửi thư, bưu ảnh dưới đây hoàn toàn dùng tem theo giá mặt Franc.

Tem chưa in đè vẫn dùng để làm cước phí, miễn là đủ cước

Bưu ảnh gửi đi nước ngoài mức cước là 6 cents Đông Dương (tương đương 30c Pháp).

Cước bưu ảnh gửi đi Ai Cập năm 1921 là 6 cents Đông Dương (tương đương với 30c Pháp)

Trường hợp dán tem không đủ cước sẽ bị đóng dấu phạt. Người gửi bưu ảnh dưới đây có vẻ chưa kịp cập nhật hoặc biểu cước mới do ảnh hưởng bởi tỷ giá trở nên phức tạp khiến cho người gửi bị nhầm lẫn.

Bưu ảnh gửi đi New York nhưng không đủ cước do chỉ dán 15c nên bị đóng dấu tem phạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap