Cholen (Chợ Lớn) | Dấu quân đội CORR.D.ARM


Cholen là tên người Pháp đặt, còn người Việt Nam thân thuộc với cái tên Chợ Lớn. Thời Pháp mới cai trị thì Sài Gòn và Chợ Lớn là 2 tỉnh tách biệt, tới năm 1930 mới sáp nhập vào với nhau. Ngược lại dòng lịch sử thì thành phố Chợ Lớn được thành lập ngày 6 tháng 6 năm 1865 theo nghị định của Thống đốc Nam Kỳ với diện tích nhỏ bé khoảng gần 1 km2, chỉ là một phần quận 5 hiện nay. Ngày 20/10/1879, Chợ Lớn được công nhận đô thị loại hai, ngang với cấp tỉnh.

Bưu cục Chợ Lớn được thành lập vào cuối năm 1864, ban đầu sử dụng dấu hủy tem CCN4 của Bà Rịa cho tới năm 1876 thì dừng chuyển sang sử dụng dấu CCH của Sài Gòn. Bì thư quân đội tại bưu cục Cholen rất ít, cho tới nay mới chỉ biết đến có 2 bì thư đóng dấu CORR.D.ARM Cholen, màu mực sử dụng gồm có xanh và đen. Dưới đây là một trong hai bì thư đó.

Phong bì quân sự với dấu CORR.D.ARM bưu cục Cholen màu xanh ngày 2/3/1866. Dấu hủy tem CCN4. Dấu đến Marseille màu đỏ ngày 3/5/1866

Bưu cục Cholen được hủy tem với dấu CCN4, dấu quân đội CORR.D.ARM màu xanh. Dấu đến Marseille màu đỏ ngày 3/5/1866.

Dấu quân đội CORR.D.ARM Cholen ngày 2/3/1866 màu xanh

Dấu quân đội CORR.D.ARM Cholen ngày 2/12/1878 màu đen. Hủy trên dải 5 tem Cèrés 15c

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap