Châu Đốc | Nhật ấn quân đội CORR.D.ARM


Bưu cục Châu Đốc được khai trương vào tháng 7 năm 1867 sau cuộc chinh phạt miền tây Nam Kỳ của Pháp. Về vị trí địa lý, Châu Đốc nằm ở rìa của sông Hậu (tiếng Khmer là Tonlé-Bassac) gần biên giới Campuchia. Do vậy mà có khá nhiều thư gửi từ Campuchia đi qua bưu cục này.

THÔNG TIN VỀ BƯU CỤC VÀ CON DẤU

Về dấu hủy tem, bưu cục Châu Đốc sử dụng con dấu CCN7 từ bưu cục Tong-Keou (Thuận Kiều, bênh viện Chợ Rẫy) chuyển sang do bưu cục này có 2 con dấu. Dấu CCN7 được dùng tại Châu Đốc cho tới đầu năm 1876 thì dừng và chuyển sang hủy tem bằng dấu nhật ấn. Còn dấu nhật ấn quân đội có dòng chữ CORR.D.ARM ở trên và tên bưu cục CHAUDOC ở dưới, khối ngày tháng nằm trong một vòng tròn ở giữa. Màu mực hay dùng màu đen, ngoại trừ duy nhất có một bì sử dụng mực xanh lam.

NHẬT ẤN CORR.D.ARM BƯU CỤC CHÂU ĐỐC

Chữ trên con dấu: CORR.D.ARM CHAUDOC, khối ngày tháng ở giữa, hoa thị 2 bên

Dấu có màu đen và màu xanh

Dấu quân đội CORR.D.ARM CHAUDOC ngày 30/9/1877 màu đen

Dấu quân đội CORR.D.ARM CHAUDOC ngày 26/6/1879 màu xanh

Về phân loại, dấu CORR.D.ARM của bưu cục CHAUDOC được phân vào Type b Desrousseaux trong các loại dấu nhật ấn quân đội dùng tại Đông Dương trước năm 1898.

Dấu quân đội CORR.D.ARM CHAUDOC ngày 28/11/1877 màu đen

THỐNG KÊ BÌ THƯ VÀ VẬT PHẨM ĐÓNG DẤU CORR.D.ARM CHAUDOC

Vật phẩmNgày thángMàu sắc con dấuMô tả bì thư
Thư17/6/1868
7/11/1869
15/7/1870
ĐenBì thư với 1 cặp con Ó 10c hủy bởi dấu CCN7
Mảnh thư28/12/1869ĐenTem con Ó 10c, nhật ấn CORR.D.ARM CHAUDOC màu đen
Thư26/11/1868
5/5/1870
17/6/1870
22/12/1871
11/5/1872
ĐenBì thư với ten con Ó 20c hủy bởi dấu CCN7
Thư17/7/1871ĐenCặp tem con Ó 40c và 80c hủy bởi dấu CCN7
Thư28/12/1872ĐenCặp 20c con Ó và 10c con Ó hủy bởi dấu CCN7
Mảnh thư4/10/1874
11/7/1875
Đen25c Cerès hủy bởi dấu CCN7
Thư26/1/1876Đen5 tem Cerès 5c hủy bởi dấu CCN7
Thư10/7/1876Đen5 tem Cerès 5c hủy bởi nhật ấn CORR.D.ARM CHAUDOC
Thư27/5/1876Đen15c Cerès số nhỏ và một cặp 5c Cerès hủy bởi dấu nhật ấn quân đội
Thư5/8/1877ĐenPhong bì dán tem Cerès 25c hủy bởi dấu nhật ấn quân đội
Thư30/9/1877ĐenPhong bì dán tem Sage 25c hủy bởi dấu nhật ấn quân đội
Thư12/6/1879Đen10c Cerès số lớn và 5c Sage hủy bởi dấu nhật ấn quân đội
Thư26/6/1879Xanh10c Cerès số lớn và 5c Sage, hủy bởi dấu nhật ấn nhật ấn CORR.D.ARM CHAUDOC
Thư14/9/1889Đen15c Alphée-Dubois hủy bởi dấu nhật ấn quân đội

VẬT PHẨM MINH HỌA:

Bì thư dán tem con Ó 40c và 80c hủy bởi dấu CCN7, nhật ấn CORR.D.ARM CHAUDOC ngày 17/7/1871

Từ năm 1876, loại nhật ấn CORR.D. bắt đầu cho phép dùng để hủy tem.

Bì thư dán 5 tem Cerès 5c hủy bởi nhật ấn CORR.D.ARM CHAUDOC 10/7/1876

Nhật ấn CORR.D.ARM CHAUDOC màu xanh khá hiếm.

Bì thư dán tem Cerès 10c và Sage 5c, hủy bởi nhật ấn CORR.D.ARM CHAUDOC 26/6/1879

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap