Châu Đốc | Dấu quân đội CORR.D.ARM


Bưu cục Chaudoc được khai trương vào tháng 7 năm 1867 sau cuộc chinh phạt miền tây Nam Kỳ của Pháp. Nó nằm ở rìa của Tonlé-Bassac gần biên giới Campuchia, chính qua bưu điện này mà phong bì Campuchia thường đi qua.

Dấu quân đội Châu Đốc 18/10/1876

Dấu này có màu đen, mới thấy có 1 trường hợp đóng dấu màu xanh

25c Ceres hủy bởi dấu quân đội của Chaudoc ngày 28 tháng 11 năm 1877 trên một phong bì gửi đi Pháp

Dấu quân đội Châu Đốc ngày 28/12/1869 trên một mảnh bì thư cắt ra

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap