In đè T.T dạng 1 | Màu đen | Hai chữ T gần nhau, dấu “.” nằm bên phải mỗi chữ T

Đặc điểm dấu T.T Hình thoi có 1 nét | Chiều dài: 19.5mm, cao: 10mm, cạnh hình thoi 11mm Chữ bên trong con dấu: T.T. (chữ T cao 3mm) | Font chữ: Semi-Serif Màu sắc: Đặc điểm của mẫu in đè này là viền hình thoi chỉ có 1 nét, hai chữ T.T thuộc kiểu Semi-Serif và có hai dấu …

Xem bài viết

In đè T.T dạng 1 | Màu xanh | Hai chữ T gần nhau, dấu “.” nằm bên phải mỗi chữ T

Đặc điểm dấu T.T Hình thoi có 1 nét | Chiều dài: 19.5mm, cao: 10mm, cạnh hình thoi 11mm Chữ bên trong con dấu: T.T. (chữ T cao 3mm) | Font chữ: Semi-Serif Màu sắc: Cũng như kiểu in đè màu đen, đặc điểm của kiểu in đè này là viền hình thoi chỉ có 1 nét, hai chữ T.T …

Xem bài viết

In đè T.T dạng 1 | Màu tím | Hai chữ T gần nhau, dấu “.” nằm bên phải mỗi chữ T

Đặc điểm dấu T.T Hình thoi có 1 nét | Chiều dài: 19.5mm, cao: 10mm, cạnh hình thoi 11mm Chữ bên trong con dấu: T.T. (chữ T cao 3mm) | Font chữ: Semi-Serif Màu sắc: Ngoài đặc trưng về màu sắc, một đặc điểm riêng khác chỉ có ở kiểu in đè T.T này đó là loại mực dùng là …

Xem bài viết

In đè T.T dạng 1 | Màu hồng | Hai chữ T gần nhau, dấu “.” nằm bên phải mỗi chữ T

Đặc điểm dấu T.T Hình thoi có 1 nét | Chiều dài: 19.5mm, cao: 10mm, cạnh hình thoi 11mm Chữ bên trong con dấu: T.T. (chữ T cao 3mm) | Font chữ: Semi-Serif Màu sắc: Phân tích kỹ về nét mực thì loại mực màu tím ở trên và màu hồng khá tương đồng, đó là đều sử dụng mực …

Xem bài viết

In đè T.T dạng 1 | Cách nhận biết in đè giả

Để phân biệt với những tem in đè T.T giả, tôi xin chỉ cho bạn những cách sau: Tra catalogs. Để kiểm tra kiểu in đè có tồn tại hay không, bước đầu tiên các bạn sẽ tìm hiểu trong các cuốn danh mục. Tuy nhiên, nhiều catalogs không có đủ thông thông tin cho bạn nhưng trang web suutamtem.vn …

Xem bài viết
Share via