In đè T.T dạng 1 | Màu đen | Hai chữ T gần nhau, dấu “.” nằm bên phải mỗi chữ T

Đặc điểm dấu T.T Hình thoi có 1 nét | Chiều dài: 19.5mm, cao: 10mm, cạnh hình thoi 11mm Chữ bên trong con dấu: T.T. (chữ T cao 3mm) | Font chữ: Semi-Serif Màu sắc: Đặc điểm của mẫu in đè này là viền hình thoi chỉ có 1 nét, hai chữ T.T thuộc kiểu Semi-Serif và có hai dấu …

Xem bài viết

In đè T.T dạng 1 | Màu xanh | Hai chữ T gần nhau, dấu “.” nằm bên phải mỗi chữ T

Đặc điểm dấu T.T Hình thoi có 1 nét | Chiều dài: 19.5mm, cao: 10mm, cạnh hình thoi 11mm Chữ bên trong con dấu: T.T. (chữ T cao 3mm) | Font chữ: Semi-Serif Màu sắc: Cũng như kiểu in đè màu đen, đặc điểm của kiểu in đè này là viền hình thoi chỉ có 1 nét, hai chữ T.T …

Xem bài viết

In đè T.T dạng 1 | Màu tím | Hai chữ T gần nhau, dấu “.” nằm bên phải mỗi chữ T

Đặc điểm dấu T.T Hình thoi có 1 nét | Chiều dài: 19.5mm, cao: 10mm, cạnh hình thoi 11mm Chữ bên trong con dấu: T.T. (chữ T cao 3mm) | Font chữ: Semi-Serif Màu sắc: Ngoài đặc trưng về màu sắc, một đặc điểm riêng khác chỉ có ở kiểu in đè T.T này đó là loại mực dùng là …

Xem bài viết

In đè T.T dạng 1 | Màu hồng | Hai chữ T gần nhau, dấu “.” nằm bên phải mỗi chữ T

Đặc điểm dấu T.T Hình thoi có 1 nét | Chiều dài: 19.5mm, cao: 10mm, cạnh hình thoi 11mm Chữ bên trong con dấu: T.T. (chữ T cao 3mm) | Font chữ: Semi-Serif Màu sắc: Phân tích kỹ về nét mực thì loại mực màu tím ở trên và màu hồng khá tương đồng, đó là đều sử dụng mực …

Xem bài viết
Share via