Tem Napoléon III Pháp và Napoléon thuộc địa dùng ở Đông Dương

Tem Napoléon III dùng tại Đông Dương có 2 loại: một loại là tem Pháp dùng tại Đông Dương, một loại là tem Pháp phát hành dùng riêng cho các nước thuộc địa. TEM NAPOLÉON III CỦA PHÁP DÙNG TẠI ĐÔNG DƯƠNG Trong quý 1/1863, mẫu tem Napoléon III 20c không răng của Pháp bắt đầu được bán tại bưu …

Xem bài viết

Imperial Eagle | Tem thuộc địa dùng ở Đông Dương

Tem thuộc địa đầu tiên dùng ở Nam Kỳ là “Imperial Eagle”, ở Việt Nam hay gọi là tem “con Ó”. Chúng được phát hành rải rác từ năm 1859-1865 với tổng cộng 6 mẫu (1c, 5c, 10c, 20c, 40c, 80c) và dùng chung cho tất cả các thuộc địa Pháp. Thiết kế con tem có hình vuông, không có …

Xem bài viết

Cérès | Tem thuộc địa dùng ở Đông Dương

Tem Cérès (nữ thần trông trọt và tình yêu) bắt đầu được sử dụng tại Đông Dương để thay thế cho tem con Ó bắt đầu vào những năm 1872. So với dòng tem thuộc địa Con Ó, tem Cérès có giá mặt phong phú hơn rất nhiều, gần như đủ loại từ mệnh giá nhỏ tới mệnh giá lớn. …

Xem bài viết

Alphée Dubois | Tem thuộc địa dùng ở Đông Dương

Các mẫu tem Alphée Dubois do Pháp phát hành vào tháng 6 năm 1881, gồm 14 tem với các mệnh giá: 1c, 2c, 4c, 5c, 10c, 15c, 20c, 25c vàng, 25c đen, 30c, 35c, 40c, 75c, 1f. Chúng được sử dụng trong tất cả các thuộc địa của Pháp và cũng là dòng tem thuộc địa cuối cùng, sau đó do …

Xem bài viết
Share via