Nhãn hàng không Type E3 DESROUSSEUX | T2/1929-1934

Nhãn hàng không này có chữ “Par Avion” màu đen trong khung hình chữ nhật kích thước 15x40mm, in trên giấy màu đỏ. Nó được sử dụng tại tất cả các bưu cục từ tháng 2/1929 cho tới năm 1934. DESROUSSEUX phân loại nó vào E3 với các đặc điểm sau đây: PAR AVION AIRMAIL LABEL Type E3 Desrousseaux Nhãn …

Xem bài viết

Nhãn hàng không Type E5 DESROUSSEUX | 1932-1945

Nhãn hàng không này có chữ “Par Avion” màu đen trong khung hình chữ nhật 3D, có bóng ở góc dưới bên trái, kích thước 12x41mm. Nó được sử dụng tại tất cả các bưu cục từ năm 1932 cho tới năm 1945. Có 3 loại kiểu chữ Par Avion khác nhau, tài liệu của Desrousseaux ông không chỉ ra …

Xem bài viết

Nhãn hàng không Type E11 DESROUSSEUX | 1929

Nhãn hàng không này dùng tại PnomPenh, Campuchia từ năm 1929, đặc điểm nhận dạng của nó là có chữ Par Avion màu đen trên giấy màu cam. Desrousseaux phân loại nó vào dạng E11 với các đặc điểm sau đây: PAR AVION AIRMAIL LABEL Type E21 Desrousseaux Chữ Par Avion màu đen trên giấy màu cam Sử dụng tại PnomPenh …

Xem bài viết

Nhãn hàng không Type E24 DESROUSSEUX | 1933-1939

Nhãn hàng không này của hãng Air France, nó xuất hiện vào năm 1933 sau khi Air Orient sáp nhập với một vài hãng hàng không khác. Ở trên có dòng chữ “Extrême-Orient Amérique du Sud”, ở dưới là ” Via Air France” màu xanh, in trên giấy màu trắng. Desrousseaux cho rằng nó được sử dụng tại Đông Dương …

Xem bài viết
Share via